Uudised

Rohepööre ja taastuvelekter on tulnud, et jääda!

27.09.2021

Elektrihinnad on laes. Juba mitmendat kuud. Mida teha ja kuidas käituda, et rahakott sellele vastu peaks? Seda eriti pikas vaates, sest hetkel ei paista head lahendust, mis ohjaks elektrihindade volatiilsust.

Paljud, nii kodumajapidamised kui ka äriettevõtted on otsinud sellele lahendust läbi kohapealse elektritootmise. Liitumiste vaates tõeline buum! Ja seda juba pikemat aega, sest 2019. ja 2020. aastal tekkis päikeseparkide rajamise vastu enneolematult vilgas huvi riikliku toetusmeetme tõttu.

Võrguettevõtja olukorra on see teinud kahtlemata keerukaks. Me soovime, mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, võimaldada kõigile kiiret liitumisprotseduuri, aga paraku on siin pudelikaela kohad sisse kodeeritud. Liitumistähtajad võivad kohati olla väga pikad, sest paljudes kohtades tuleb rohepöörde võimaluste loomiseks elektrivõrku märkimisväärselt ümber ehitada ja seda koostöös põhivõrgu ehk Eleringiga. See kõik on ajamahukas.

Niivõrd mastaapset tootmisseadmete lisandumist võrku pole üheski riiklikus arenguplaanis osatud ette näha. Keerukustele vaatamata teeme parima, et meie kliendid võidaks.

Elektritootja liitumiste suure mahu tõttu tuleb jaotus- ja põhivõrgu vaheliste ühenduste läbilaskevõimet muuta. See tähendab menetlusprotsessi Eleringiga. Kuna Elering võtab korraga vastu ühe taotluse piirkonnaalajaama kohta, peavad osad elektritootjana liituda soovijad ootama varasema liitumismenetluse lõppu, mis võib võtta kuni 190 päeva (Eleringi menetlusaeg 90 päeva ja lepingupakkumuse tähtaeg 100 päeva). Pärast väljastatud liitumislepingu sõlmimist on võimalik alustada uut liitumisprotsessi jaotus- ja põhivõrgu vaheliste ühenduste läbilaskevõime järjekordseks muutmiseks. Kokkuvõttes võivad Eleringiga seotud toimingud ühe elektritootja liitumismenetluse protsessis ulatuda kuni 280 päevani, millele lisanduvad Elektrilevi poolsed tegevused kestusega kuni 60 päeva (liitumistaotluse analüüsimine, tehnilise lahenduse koostamine ja kaitsmine, pakkumuse koostamine ja väljastamine). Halvimal juhul võib elektritootja liitumispakkumuse väljastamisele kuluda kuni 340 päeva.

Täpsem info: www.elektrilevi.ee/vaiketootjale

Mullu ehk 2020. aastal lisandus Elektrilevi võrku elektritootmisseadmeid ligi 3600 võrguühendusel, tootmisvõimsust lisandus ligi 109 MW. See on umbes 1/3 Auvere elektrijaama võimsusest. Tänavu on 8 kuuga lisandunud veel ligi 2700 elektritootmiseseadme kasutajat, tootmisevõimsusega 125 MW. Elektrilevi võrku antud päikeseelektri kogused on 2021. aastal kasvanud enam kui kaks korda. Suundumus taastuvelektri tootmisele on pöördumatu ja nii see peabki olema.

Kokku on Elektrilevi võrgus tänasel päeval elektritootmise seadmeid kasutusel juba ligi 9500 tarbimiskohal, võimsusega 445 MW. Aasta lõpuks prognoosime tootmisvõimsuse jõudmist 500 MW-le.