Uudised

Elektrilevi taastas tormi ajal 65% elektrikatkestustest kahe tunniga

25.01.2022

Elektrilevi taastas tormi ajal 65% elektrikatkestustest kahe tunniga, kuue tunniga sai elektri tagasi 90% ehk 76 837 klienti. Kõige enam elektrikatkestusi leidis aset Saaremaal, Hiiumaal, Harjumaal ja Lääne-Virumaal, kus katkestusi koges enam kui 85 000 Elektrilevi klienti.

„Tormituulte põhjustatud rikete likvideerimisel on meie peamine väljakutse võimalikult kiirelt taastada elektriühendus kõikidel kodumajapidamistel ja ettevõtetel,“ ütles Elektrilevi juht Mihkel Härm. „Tippaegadel töötas üle Eesti umbes 50 brigaadi, kes tegelesid rikete lokaliseerimise ja ümberlülitustega, mis tõi enamus klientidel voolu tagasi paari tunniga. Meie rikkebrigaadid olid tormi alguses valmis reageerima ja alustasid tööd kohe kui tulid esimesed teated katkestustest. Tööd kestsid ööpäevaringselt kuni kõik kliendid olid elektri tagasi saanud.“

Üksikutes majapidamistes venisid pikimad katkestused tormiga kõige tugevamalt pihta saanud Saaremaal mõne ööpäeva pikkuseks.

Mihkel Härmi sõnul tegeleb Elektrilevi aktiivselt elektrivõrgu töökindluse kasvatamise ja mõistliku hinnataseme vahelise tasakaalu hoidmisega. „Tegeleme igapäevaselt sellega, et jaotusvõrk saaks ilmastikukindlamaks ja investeerimisotsuste tegemisel on see esmatähtis,“ ütles Mihkel Härm. „Oleme kasvatanud madalpingevõrgus ilmastikukindla võrgu osakaalu 92%-ni, mistõttu on viimase kümne aastaga rikete arv vähenenud enam kui kaks korda.“

Elektrilevi jätkab ilmastikukindla võrgu ehitamist – paigaldatakse maakaablit ja isoleeritakse õhuliine, et vähendada ilmastikunähtuste mõju lõppklientidele. Samuti panustab Elektrilevi jaotusvõrgu automatiseerimisse, et võimalikult paljudele tarbijatele rikke tekkimisel taastada elektrivarustus sekundite jooksul ilma inimese sekkumiseta.

„Tehniliselt keerukates süsteemides on rikked möödapääsmatud ja oleme koos koostööpartneritega valmis nende koheseks likvideerimiseks,“ ütles Mihkel Härm. „Valmisoleku tagamiseks treenime regulaarselt operatiivpersonali ja teeme parendusi ka rikete likvideerimise protsessis. Ulatuslike elektrikatkestuste leidmiseks oleme kaasanud droonid, mille abiga on oluliselt lihtsam põhjuseid tuvastada. Kui varem pidid võrguelektrikud läbi jalutama kilomeetreid liinikoridore, et rikkekoht üles leida, siis nüüd teeb selle töö ära droon, mis oluliselt kiirendab rikke likvideerimist.“

Elektrilevi elektrivõrgu automatiseeritus on tänasel päeval tasemel, kus enamus riketest on juhtimiskeskusele teada sekundi murdosa jooksul pärast rikkelise võrguosa väljalülitumist. Elektrilevi teavitab nendest riketest tarbijat automaatselt läbi MARU rakenduse aadressil elektrilevi.ee/maru või SMS-i teel.

17. jaanuaril kasutati Maru äppi 12 500 korral, mis on 10 korda tavapärasest enam.

„Meie soov on parandada kommunikatsiooni kliendi ja Elektrilevi vahel, sest viimase tormi õppetund on see, kuidas kliendile anda teada rikke likvideerimise täpne aeg ja kuidas parandada infoliikumist olukorras, kus Elektrilevi info kohaselt on rike likvideeritud, kuid kliendil ei ole jätkuvalt elektrit,“ ütles Mihkel Härm.

Elektrilevi rakendus MARU võimaldab näha enda tarbimiskohaga seotud rikketeateid ning teavitada Elektrilevi, kui tarbimiskohas vool puudub. Samuti on võimalik teada anda ohtlikest olukordadest. Kahjuks ei näe Elektrilevi koheselt rikkelisi sündmusi madalpingevõrgus.

Seega elektrivarustuse kadumisel käitu järgnevalt:
  • Kontrolli, kas elekter läks ära ainult ühest valgustist või tervest majast. Võimalusel tee kindlaks, kas ka naabritel on elekter ära läinud.
  • Kontrolli, kas oled saanud Elektrilevilt rikketeavituse Maru rakenduses või SMS-i teel. Elektrilevi saadab sõnumi 5-15 minuti jooksul alates rikkest teada saamisest.
  • Kontrolli, kas elektriarvesti töötab ja kaitsmed on sees. Vaata, kas arvesti tabloo töötab ja kõik kaitsmed on sees.
  • Kui Elektrilevi ei ole rikketeadet saatnud, siis teavita läbi MARU rakenduse või rikketelefonil 1343 rikkest enda tarbimiskohas.
  • Kui Elektrilevilt on saabunud katkestuse lõputeade, kuid tarbimiskohas jätkuvalt elektrit pole, siis teavita kindlasti rikkest läbi MARU rakenduse või rikketelefonil 1343. Nii jõuab kõige kiiremini info Elektrilevini.
  • Selle aasta 17. ja 20. jaanuaril puhunud tormituuled põhjustasid elektrikatkestusi paljudele tarbijatele ja andsid tööd Elektrilevi võrguelektrikele ning operatiivtöötajatele. Tuulepuhangud paisusid kohati üle 33 m/s, mis tõid kaasa rohkelt elektrikatkestusi, kõige enam Saaremaal, Hiiumaal, Harjumaal ja Lääne-Virumaal.

    Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligi 63 000 kilomeetrit elektriliine ja 25 300 alajaama. Kliente on võrguettevõttel 533 000.