Uudised

Elektrienergia hinna märkimisväärne tõus tõstab 1. jaanuarist võrgutasu

30.09.2022

Konkurentsiamet kinnitas uue Elektrilevi võrgutasu, mis tõuseb 1. jaanuarist 2023 elektrienergia hinna märkimisväärse kallinemise tõttu keskmiselt 13%. Võrgutasu tõus aitab katta kaoelektri hinnatõusu ning tagab, et Elektrilevil on võimalik jätkata elektrivõrgu töökindluse ja mikrotootmise võimekuse investeeringutega üle Eesti. Elektrilevi elektrienergia kasutamine on kümne aasta vaates järjekindlalt vähenenud kokku ligi 100 GWh võrra (võrdne 30 000 majapidamise tarbimisega). Võrgukao osakaal on sel perioodil langenud 5,8%-lt 3,9%-le.

„Elektrilevi on üks suuremaid elektri kasutajaid Eestis ja vajab elektrienergiat võrgus ülekandmisel tekkiva füüsikalise kao katteks ning elektrivõrgu toimimise tagamiseks. Augustikuus oli Elektrilevi kõrge elektrihinna tõttu 3,4 miljoni euroga kahjumis. Selleks, et saaksime tagada elektrivarustuse ja olla ka kriisiolukordades hästi valmistunud, peame me igapäevaselt võrgutugevdustesse investeerima. Kahjumiga pole see paraku kuidagi võimalik,“ kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm tõusu põhjust.

„2023. aastal on meil plaanis muuta töökindlamaks ca 1000 km elektrivõrku. Lisaks on valitsus riigieelarve strateegias otsustanud Elektrilevile eraldada 49 miljonit eurot, mille suuname väiksemate tootmisseadmete võrguga liitumise kiirendamiseks ja liitumishinna alandamiseks. Valitsuse otsus näitab, et oleme õigel teel ja meie tööd on märgatud,“ lisas Härm.

2022. aastal investeerib Elektrilevi elektrivarustuse järjepidevuse tagamiseks ca 100 miljonit eurot. Tutvu Elektrilevi investeeringutega maakondade kaupa.

Augustikuu lõpu seisuga on Elektrilevi võrgus elektritootjaid kokku üle 12 000, sh 6318 mikrotootjat. Sel aastal on mikrotootmisega alustanud 1903 klienti. 2021. aastal tootsid mikrotootjad elektrit võrku ligi 26 GWh, mis on ligi 8000 kodumajapidamise jagu elektritarbimist. 2022. aastal (kuni tänaseni) on mikrotootjad võrku andnud ligikaudu 41,5 GWh, mis on ligikaudu 12 700 kodumajapidamise jagu elektritarbimist.

1. jaanuaril kehtima hakkava hinnakirjaga saab tutvuda Elektrilevi kodulehel. Võrgutasu tõus on kõikidele klientidele ühetaoline.

Millest koosneb võrgutasu ja miks see viimasel ajal keskmisest tihedamini tõuseb, saab lugeda Elektrilevi blogiartiklis.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 63 000 kilomeetrit elektriliine ja 25 300 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 533 000.