Elektriohutuse uudised

  • Ilmateenistuse äikesehoiatuste tõttu tuletab Elektrilevi meelde ohutut käitumist nii elektrivõrgu lähedal kui ka koduseadmetega. Mahakukkunud liinidest tuleb hoida eemale ja teatada rikketelefonil 1343 ning elektroonikaseadmed tasub vooluvõrgust eemaldada.

  • Elektrilevi tellitud uuringust selgus, et 67% lastevanematest on suhteliselt muretud oma lapsi ähvardavate elektriohtude suhtes, aasta varem oli sama näitaja 47%. Samal ajal hindavad noored ise oma teadmisi elektriohtudest keskmisest väiksemaks.

  • Elektrilevi tellimusel 5-15 aastaste laste vanemate seas läbiviidud üle-eestilisest uuringust selgus, et välise elektrivõrguga seotud ohtude eest hoiatab oma lapsi vaid viis protsenti lapsevanematest. Üle kahe kolmandiku lapsevanematest ei tea, kuidas ohutult eemalduda purunenud elektriliinist.

  • Tallinnas on enam kui 10 000 korterit ja eramut, mis saavad elektrivarustuse kuni 80 aastat tagasi ehitatud 3x220-voldise ehk niinimetatud vana pingesüsteemi kaudu. Neil klientidel soovitab Elektrilevi tungivalt liituda uue ehk 3x230/400V pingesüsteemiga, kuna vana pinge põhjustab elektri- ja tuleohtu ning sagedasi elektrikatkestusi.

  • Äike põhjustab aastas tuhandeid elektririkkeid, mis võivad tekitada kahju tundlikele elektroonikaseadmetele. Kahjude vältimiseks tuleks seadmed pikse eel vooluvõrgust välja tõmmata või kasutada spetsiaalseid kaitseseadmeid.

  • Mai- ja juunikuus koolitasid Elektrilevi töötajad noori ohutuslaagrites ja kutsusid üles oma elektriohutuse alaseid teadmisi proovile panema veebilehe testis. Vahetult enne jaanipäeva loosisime testi edukalt läbinute vahel välja auhinna, milleks on uhiuus iPad. Loosiõnn naeratas Mailile Tallinnast. Palju õnne võitjale ja kõikidele ohutut suve nautimist!

  • Aprillist alates on Tallinnas ja Harjumaal hüppeliselt kasvanud varguste arv Elektrilevi alajaamadest. Kahe kuu jooksul on ligi 30-s alajaamas toimunud rüüstamised, mis põhjustavad ohtu eludele ja toovad kaasa rahalist kahju.