Vabad võimsused

Meie võrgupiirkonnas on paljudes alajaamades vabu võimsusi. See tähendab, et uue võrguühenduse loomine nende alajaamade naabruses ei nõua kulukaid ehitustöid, mille hulka võib kuuluda ka Eleringi põhivõrgu läbilaskevõime muutmine.

Kiirem ja soodsam

Energiamahukate äriprojektide korral võib liitumine osutuda oluliselt soodsamaks ja kiiremaks. Vabade võimsuste leidmiseks tutvu allpool kaardirakendusega. Täpse liitumistasu ja ühenduse valmimise tähtaja teadasaamiseks tuleb esitada liitumistaotlus.

Liitumistaotluse saab mugavalt esitada
iseteeninduses.
Esitan liitumistaotluse

Vabad võimsused alajaamades

Alajaama tähisel klikkides avaneb infoaken alajaama nime ja vaba võimsuse väärtusega. Kaardirakendusel näidatud võimsused on informatiivsed.

Eleringi kaardirakendus

Põhivõrguettevõtjal Elering on samuti interaktiivne kaardirakendus vabade liitumisvõimsuste kuvamiseks oma alajaamades. Kuna Elektrilevi võrgu ühenduskohad põhivõrguga asuvad samades alajaamades, kajastavad Elektrilevi ja Eleringi kaardirakendused samu alajaamu.

Loen lähemalt

Eleringi kaardirakendus

Võimsusressursi erinevus Eleringi ja Elektrilevi kaartidel on tingitud sellest, et Eleringi kaardil on näidatud 110 kV liinide vabad võimsused, mis kehtivad põhivõrguga liituvatele uut võrguühendust vajavatele klientidele.

Elektrilevi kaart näitab vaba võimsusressurssi jaotusvõrguga liitumiseks (sõltuvalt alajaamast pingel 6, 10, 15 või 20 kV) ja see võtab arvesse nii võrgulepingut põhivõrguga, alajaama seadmete läbilaskevõimet kui kehtivaid võrgu- ja liitumislepinguid klientidega.

Kui jaotusvõrguga liituja soovib võimsusi suuremas ulatuses kui kaardil näidatud vaba ressurss, selgitatakse liitumiseks vajalik tööde maht ja ajakulu välja liitumispakkumise koostamise käigus.