Seoses ülemaailmsete tarneraskustega on pikenenud ka Eestis arvestite tarneajad, mis omakorda pikendavad liitumiste tähtaegu.

Väiketootjale (alla 500 kW)

Ootame oma elektrivõrguga liituma alla 500 kW võimsusega väiketootjaid. Lisaks kvaliteetse elektri tarbimisele saab toodetud elektrit müüa sobivale elektrimüüjale.

 • Kuni 15 kW liitumispakkumised väljastame 60 päeva jooksul
 • Üle 15 kW liitumispakkumised väljastame 70 päeva jooksul. Elektritootjate taotluste menetlemine võib vajada jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vaheliste tootmissuunaliste läbilaskevõimsuste suurendamist. See aga pikendab menetlustähtaega 90-190 päeva võrra ehk kokku võib liitumispakkumise väljastamine võtta aega kuni 150-340 päeva. Osadel juhtudel on vaja tasuda ka Eleringi menetlustasu 1600 EUR + km.
 • Liitumistaotlus koos dokumentidega

  Elektritootja liitumispakkumise saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus koos lisadokumentidega. Seda saab teha nii iseteeninduses, e-posti kui ka tavaposti teel. E-posti teel avalduse esitamiseks saada vajalikud dokumendid ja täidetud vorm aadressile elektritootjad@elektrilevi.ee.

  Taotlust saab lihtsalt ja mugavalt esitada iseteeninduses

  Vaata taotluse täitmise videojuhist »

  Esitan taotluse

  Liitumiseks vajalikud sammud

  Esita liitumistaotlus

  Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise.

  Liitumislepingu sõlmimine

  Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

  Tootmismooduli kasutuselevõtmine

  Tootmismooduli kasutamiseks tuleb esitada seadistamise protokoll ja nõuetekohasuse auditi koopia.

  Võrgulepingu sõlmimine

  Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

  Elektrienergia ost ja müük

  Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga.

  Loen sammudest lähemalt

  Kui palju liitumine maksab?

  Kui elektrivõrgu läbilaskevõime on piisav, tuleb liitumisel arvestada järgmiste investeeringutega:

 • elektritootmisega sobiv arvesti
 • turvalüliti ohutuse tagamiseks
 • Kui elektrivõrgu läbilaskevõime ei ole tootmiseks piisav ja seda on vaja suurendada, tuleb lisaks arvestada elektrivõrgu ümberehitustöödega seotud kuludega.


  Liitumistasu selgub liitumispakkumise koostamise käigus.

  Kaua liitumine aega võtab?

  Kui elektrivõrgus lisatöid ei ole vaja teha

  kuni 2 kuud


  Kui elektrivõrgus on vaja teha ka lisatöid

  kuni aasta

  Millised seadmed sobivad?

  Vaata, millised seadmed sobivad meie võrguga.

  Seadmete nimekiri

  Kui valitud seadet nimekirjas ei ole, tuleb vastavuse tõendamiseks ja seadme nimekirja lisamiseks esitada meile täiendavad andmed. Loe lähemalt »

  Liitumiseks vajalikud sammud

  Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise.

  Liitumispakkumise saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus (doc). Liitumistaotluse alusel koostame Sulle kulupõhise liitumispakkumise, milles sisaldub liitumise eeldatav hind.

  Üle 15 kW võimsusega elektrijaama puhul võib liitumispakkumise koostamisel selguda, et Elektrilevil on vaja suurendada läbilaskevõimet Eleringi võrgu suunal. Sellisel juhul tuleb Sul liitumispakkumise saamiseks tasuda Eleringi menetlustasu (1600 € + km) vastavalt põhivõrgu hinnakirjale. Eleringi liitumispakkumises toodud kulud lisanduvad Sinu liitumispakkumisele.

  Liitumistööde käigus võivad kulud võrreldes esialgse kalkulatsiooniga suureneda või väheneda, liitumistasu korrigeeritakse pärast ehitustöid viimase osamaksega.

 • Kui Sa ei ole kinnistu omanik, tuleb taotlusele lisada omaniku volikiri.
 • Kaasomandi korral on vajalik kaasomaniku kirjalik nõusolek.
 • Kui soovid tootjana liituda korter- või ridaelamus, tuleb taotlusele lisada korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek.
 • Volikirjade põhjad ja nõusolekute vormid leiad meie tingimuste ja vormide lehelt »

 • Kuni 15 kW elektritootjate liitumispakkumised väljastame 30-60 päeva jooksul.
 • Üle 15 kW liitumispakkumised väljastame 40-70 päeva jooksul. Elektritootjate taotluste menetlemine võib vajada jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vaheliste tootmissuunaliste läbilaskevõimsuste suurendamist, mis pikendab menetlustähtaega 90-190 päeva võrra ehk kokku võib liitumispakkumise väljastamine võtta aega kuni 150-340 päeva.
 • Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

  Liitumispakkumisega on Sul aega tutvuda kuni 60 päeva. Kui tingimused sobivad, sõlmime liitumislepingu ja alustame ehitustöödega peale liitumistasu esimese osamakse laekumist. Esimene osamakse suurus on:

 • 50% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on kuni 6000 €.
 • 10% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on suurem kui 6000 €.
 • Tootmismooduli kasutamiseks tuleb esitada seadistamise protokoll ja nõuetekohasuse auditi koopia.

  Selleks, et saaksid tootmismooduli kasutusele võtta, tuleb meile esitada järgmised dokumendid:

 • tootmismooduli kaitsesätete seadistamise protokoll »
 • Sinu elektripaigaldise nõuetekohasust tõendav elektripaigaldise ehitaja kinnitus või nõuetekohasuse auditi koopia. Vaata ka üle, millistel juhtudel on audit vajalik »
 • Tootmisseadet tohib kasutada alles siis, kui on sõlmitud uus võrguleping (paralleeltöö võrguga ja/või elektrienergia koguste võrku andmine ei ole lubatud)
 • Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

  Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmime võrgulepingu. Võrgulepingut on vaja võrguühenduse kasutamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ja mõõtmiseks.

  Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga. Elektrimüüjate andmed leiad meie kodulehelt.

  Korduma kippuvad küsimused

  Elektritootjana saad oma kinnistul liituda, kui esitad meile tootja liitumistaotluse koos lisadokumentidega.

  Vajalike dokumentide nimekiri:

 • Tootjale võimsusega alla 500 kW >>
 • Tootjale võimsusega alates 500 kW >>
 • Taotluse alusel teeme Sulle hinnapakkumise, mille saadame:

 • 60 päeva jooksul, kui taotlus on esitatud seadmele võimsusega kuni 15 kW
 • 150 päeva jooksul, kui taotlus on esitatud seadmele võimsusega üle 15 kW
 • Pakkumiste väljastamine on pikenenud seoses elektritootjate liitumistaotluste suurenenud hulgaga.

  Pakkumise koostamisel arvestame kohe ka sellega, et jaotusvõrguettevõtte ja/või põhivõrguettevõtte elektrivõrgus oleks võimalik teha muudatusi. Selliste tehniliste lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine võtab aega.

  Elektritootja pakkumised väljastame:

 • tootmisseadmele võimsusega kuni 15 kW – 60 päeva jooksul
 • tootmisseadmele võimsusega üle 15 kW – 150 päeva jooksul, sest vajab kooskõlastamist Eleringiga.
 • Liitumislepingu tingimuste muutmiseks tuleb saata avaldus aadressile elektritootjad@elektrilevi.ee

 • Kui tehniline lahendus jääb samaks, siis sõlmitakse tingimuste muutmiseks liitumislepingu lisa.
 • Kui selgub, et muudatuse elluviimiseks tuleb muuta ka tehnilist lahendust, peab tootja liitumisprotsessi alustama otsast peale.
 • Elektri tootmisseadmed võib elektrivõrguga ühendada alles pärast seda, kui elektri- või mikrotootja võrguleping on kahepoolselt allkirjastatud.

  Taastuvenergia toetustega tegeleb põhivõrguettevõte Elering AS. Vaata täpsemat infot Eleringi koduleheküljelt.

  Tootmismooduli seadeväärtuseid võib muuta kooskõlastatult võrguettevõtjaga. Selleks palume saata uued planeeritavad sätete väärtused aadressile elektritootjad@elektrilevi.ee. Võrguettevõtja kooskõlastab seadeväärtuste muudatuse, mille järgselt on võimalik uute väärtuste sisestamine seadmesse. Pärast tootmismooduli seadistamist palume esitada uute andmetega tootmismooduli seadistamise protokolli.

  Hüvitamisele kuulub üksnes otsene varaline kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

  Hüvitamise põhimõtted on toodud võrgulepingu tüüptingimustes:

 • Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63 A punkt 11.8 ütleb: 11.8 Pool hüvitab teisele poolele üksnes võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa sh mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud. Muu kahju, sh mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
 • Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel punkt 12.8 ütleb: 12.8 Pool hüvitab teisele poolele üksnes võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa sh mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud. Muu kahju, sh mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
 • Rikkeline katkestus algab hetkest, kui Elektrilevi sellest teada saab ja lõpeb, kui tarbimiskoha elektrivarustus on taastatud.

  Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimustest tulenevalt (madalpingel kuni 63 A; madalpingel üle 63A ja keskpingel) hakatakse rikkest tingitud katkestuse kestust arvestama, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb, kui ostja tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.

 • Peamiselt saame katkestustest teada kahel erineval viisil:
  a) läbi klientide teavituste;
  b) läbi alajaamast saabuva automaatse rikkeinfo.
 • Elektrilevil puudub operatiivinfo tarbimiskoha elektrivarustuse kohta üksikute tarbimiskohtade lõikes. Sellest tulenevalt ei toimu üksiku peakaitsme rakendumisel kliendi automaatset teavitamist.
 • Võrgutasusid vähendatakse elektrivarustuskindluse nõuete rikkumise korral.

  Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimuste järgi (madalpingel kuni 63 A; madalpingel üle 63A ja keskpingel) vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasusid elektrivarustuskindluse nõuete rikkumise korral kvaliteedinõuete määruses sätestatud korras ja ulatuses.

  Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused nimetatud nõuete rikkumise korral on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.