Väiketootjale (alla 500 kW)

Ootame oma elektrivõrguga liituma alla 500 kW võimsusega väiketootjaid. Lisaks kvaliteetse elektri tarbimisele saab toodetud elektrit müüa sobivale elektrimüüjale.

Liitumistaotlus koos dokumentidega

Elektritootja liitumispakkumise saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus koos lisadokumentidega. Seda saab teha nii e-posti kui ka tavaposti teel.

Esitan taotluse
elektritootjad@elektrilevi.ee
Laen alla vormi

Liitumiseks vajalikud sammud

Esita liitumistaotlus

Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise.

Liitumislepingu sõlmimine

Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

Tootmismooduli kasutuselevõtmine

Tootmismooduli kasutamiseks tuleb esitada seadistamise protokoll ja nõuetekohasuse auditi koopia.

Võrgulepingu sõlmimine

Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

Elektrienergia ost ja müük

Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga.

Loen sammudest lähemalt

Kui palju liitumine maksab?

Kui elektrivõrgu läbilaskevõime on piisav, tuleb liitumisel arvestada järgmiste investeeringutega:

 • elektritootmisega sobiv arvesti
 • turvalüliti ohutuse tagamiseks
 • Kui elektrivõrgu läbilaskevõime ei ole tootmiseks piisav ja seda on vaja suurendada, tuleb lisaks arvestada elektrivõrgu ümberehitustöödega seotud kuludega.


  Liitumistasu arvestatakse alati tegelike kulude järgi, mille täpne maht koos liitumiseks kuluva ajaga selgub liitumispakkumise koostamise käigus.

  Kaua liitumine aega võtab?

  Kui elektrivõrgus lisatöid ei ole vaja teha

  kuni 2 kuud


  Kui elektrivõrgus on vaja teha ka lisatöid

  kuni aasta

  Millised seadmed sobivad?

  Vaata, millised seadmed sobivad meie võrguga.

  Seadmete nimekiri

  Kui valitud seadet nimekirjas ei ole, tuleb vastavuse tõendamiseks ja seadme nimekirja lisamiseks esitada meile täiendavad andmed. Loe lähemalt »

  Liitumiseks vajalikud sammud

  Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise.

  Liitumispakkumise saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus (doc). Liitumistaotluse alusel koostame Sulle kulupõhise lepingupakkumise, milles sisaldub liitumise eeldatav hind.

  Üle 200 kW võimsusega elektrijaama puhul võib liitumispakkumise koostamisel selguda, et Elektrilevil on vaja suurendada läbilaskevõimet Eleringi võrgu suunal. Sellisel juhul tuleb Sul liitumispakkumise saamiseks tasuda Eleringi menetlustasu (1600 € + km) vastavalt põhivõrgu hinnakirjale. Eleringi liitumispakkumises toodud kulud lisanduvad Sinu liitumispakkumisele.

  Liitumistööde käigus võivad kulud võrreldes esialgse kalkulatsiooniga suureneda või väheneda, liitumistasu korrigeeritakse pärast ehitustöid viimase osamaksega.

 • Kui Sa ei ole kinnistu omanik, tuleb taotlusele lisada omaniku volikiri.
 • Kaasomandi korral on vajalik kaasomaniku kirjalik nõusolek.
 • Kui soovid tootjana liituda korter- või ridaelamus, tuleb taotlusele lisada korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek.
 • Volikirjade põhjad ja nõusolekute vormid leiad meie tingimuste ja vormide lehelt »

  Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

  Liitumispakkumisega on Sul aega tutvuda kuni 60 päeva. Kui tingimused sobivad, sõlmime liitumislepingu ja alustame ehitustöödega peale liitumistasu esimese osamakse laekumist. Esimene osamakse suurus on:

 • 50% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on kuni 6000 €.
 • 10% liitumistasust, kui liitumistasu kogumaksumus on suurem kui 6000 €.
 • Tootmismooduli kasutamiseks tuleb esitada seadistamise protokoll ja nõuetekohasuse auditi koopia.

  Selleks, et saaksid tootmismooduli kasutusele võtta, tuleb meile esitada järgmised dokumendid:

 • tootmismooduli kaitsesätete seadistamise protokoll »
 • Sinu elektripaigaldise nõuetekohasust tõendav elektripaigaldise ehitaja kinnitus või nõuetekohasuse auditi koopia. Vaata ka üle, millistel juhtudel on audit vajalik »
 • Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

  Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmime võrgulepingu. Võrgulepingut on vaja võrguühenduse kasutamiseks, sh elektrienergia edastamiseks ja mõõtmiseks.

  Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga. Elektrimüüjate andmed leiad meie kodulehelt.