Esitan küsimuse

Kiire interneti võrguga saad

  • Püsiühenduse valmiduse
  • Võimaluse valida just endale sobiv teenusepakkuja
  • Kasutada kuni 1 Gbit/s kiiruseid

Veskimetsa piirkond on esimene Eestis, kus testime elektri- ja sidevõrgu koos ehitamist ja haldamist.

Elektrilevi alustab interneti võrgu rajamisega, mille kaudu jõuavad koju kiireid ühendusi nõudvad interneti- ja televisiooniteenused. Uus valguskaablil põhinev püsiühendus on kvaliteetne ja vähem sõltuv ilmast, levist või teistest teenuse kvaliteeti mõjutavatest teguritest.

Elektrilevi ühekordne liitumistasu 299 € (käibemaksuga) sisaldab võrgu ehitamist majani. Igapäevaseks interneti ja televisiooni kasutamiseks tuleb aga leping sõlmida veel teenusepakkujaga nende hinnakirja alusel.

  • Mida tähendab kiire interneti võrk?

  • Liitumine Elektrilevi sidevõrguga

  • Teenusepakkuja valimine

Tegemist on turul vabalt saadava teenusega, mille osutamisel Elektrilevi konkureerib kõigi sama teenuse pakkujatega.