Esitan küsimuse

Võrgu asukoha­andmete väljastamine

  • Vajate elektrivõrgu andmeid ehitusprojekti koostamiseks
  • Vajate infot oma kinnistul asuvate kaablite kohta

Elektrivõrgu asukohaandmete saamiseks palume esitada taotlus meie e-teeninduses. Taotlusele tuleb lisada asukoha alusplaan, millele on piirjoonega märgitud andmeväljastusala (DWG-formaadis, L-Est koordinaatsüsteemis). Esmakordsel tellimisel palume volitatud isikul lisada ka volikiri.

Asukohaandmetena esitame väljavõtte meie elektrivõrkude andmebaasist ja võimalusel ka digitaalsed teostusjoonised. Väljavõte esitatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotlusel märgitud aadressile.

Geodeetilisi alusplaane eraldi ei kooskõlastata, võrgu asukoht kontrollitakse hiljem projekti kooskõlastamise käigus.

Elektrivõrgu asukohaandmete väljastamine maksab 18 eurot (ilma km-ta 15 eurot).

Kui andmeväljastusala on suurem kui 3 ha või andmete kogumiseks ja edastamiseks kulub üle 2 h tööaega, on teenuse hind 60 eurot, millele lisandub käibemaks. Teenus on tasuta, kui tellija on asjaomase maa omanik või õigusjärgne kasutaja. Omandiõiguse tõendamiseks palume esitada kinnistusraamatu väljavõte.

Vastame tellimustele 10 tööpäeva jooksul. Lisainfot andmete väljastamise kohta saab telefonidel 715 4600 Põhja piirkonnas või 715 4500 Lõuna piirkonnas, samuti e-posti aadressil: geoandmed@elektrilevi.ee.