Teie võrguleping lõpeb:

  • Kui uus tarbija (näiteks korteri müügi puhul) on sõlminud meiega võrgulepingu. Juhul, kui uus tarbija ei ole avalduse esitamisest 30 päeva jooksul meiega võrgulepingut sõlminud, lõpeb Teie leping. Lepingu lõpetamisega kaasneb sel juhul tarbimiskohal voolu sulgemine.
  • Võrguleping lõpeb voolu sulgemisega hiljemalt 30 päeva jooksul pärast võrgulepingu lõpetamise avalduse esitamist.

Võrgulepingu lõpetamiseks on vaja, et edastate meile arvesti näidud. Kõige mugavam on näite edastada meie e-teeninduses lepingu lõpetamise avalduse kaudu. Aga näidud saate fikseerida ka võrgulepingu sõlmimise ja/või lõpetamise avalduse blanketil, edastades selle meile.

Leping lõpeb nende näitudega, mis kehtivad lepingu lõppemise hetkel. Tavaliselt on selleks fikseeritud ülemineku näidud või lepingu lõpetamisel teatatud näidud. Juhul, kui pärast avalduse esitamist on teatatud veel näite või meie elektrik on võtnud kontrollnäite, lõpeb leping viimaste meieni jõudnud näitude alusel. Kauglugemise korral pole näite vaja teatada, sest lepingu lõppemise hetkel võtame me need ise.

Võrgulepingu lõpetamisega lõpeb alati ka tarbimiskoha elektrileping. Eraldi elektrilepingut lõpetada ei ole vaja. Juhime tähelepanu, et ärikliendil võivad elektrilepingu lõpetamisega kaasneda täiendavad tasud elektrilepingu ennetähtaegse lõpetamise eest.

Lõpetamine e-teeninduses
Lepingu lõpetamine on kõige mugavam meie e-teeninduses. Selleks avage lepingute nimekirjast leping, mida soovite lõpetada ning detailvaates näete lepingu andmete all nuppu „Lõpetan". Lepingu lõpetamiseks peate meie e-teenindusse sisse logima kas ID-kaardi või mobiil-IDga.
Minu võrgulepingud »

Teised võimalused lõpetamiseks
Kui lepingu lõpetamine e-teeninduses ei sobi, saate lepingu lõpetada ka paberil. Lepingu lõpetamiseks on vaja lepingu omaniku kirjalikku avaldust. Avalduse võite esitada meie koostatud blanketil või vabas vormis. Lepingu lõpetamise avalduse saate esitada:

  • e-posti teel, saates avalduse aadressile info@elektrilevi.ee;
  • helistades klienditelefonil 777 1545;
  • posti teel, saates avalduse aadressile Elektrilevi OÜ, Kadaka tee 63, 12915 Tallinn või faksi teel numbril 715 1114.

Kui tulete esindusse palume kaasa võtta järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument;
  • volikiri (kui olete volitatud isik);
  • avaldus võrgulepingu lõpetamiseks, mille saate täita ka kohapeal.

Võrgulepingu sõlmimise ja/või lõpetamise avaldus (doc) »
Volikiri kodukliendile (doc) »
Volikiri ärikliendile (doc) »
Isikut tõendavad dokumendid ja andmed, mis peavad olema volikirjal »

 
Kui Te ei leidnud sellelt lehelt oma küsimusele vastust, saate küsimuse esitada vormi kaudu »