Esitan küsimuse

Võrgutasu vähendamine elektrikatkestuse tõttu

  • Vähendame võrgutasu, kui elektrikatkestus on seaduses lubatust pikem
  • Hüvitis kajastub võrguteenuse arvel
Võtke meiega ühendust

Elektrivõrgus võib aeg-ajalt esineda rikkeid ja voolukatkestusi. Kui elektrikatkestust ei kõrvaldata seadusest tuleneva aja jooksul, vähendab Elektrilevi võrguteenuse tasu Teie võrguteenuse arvel.

Lubatud katkestuste ajad ja hüvitiste suurused on paika pandud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

Elektrikatkestusteks loetakse rikkelisi ja plaanilisi katkestusi. Rikkelised katkestused on ootamatud katkestused, mis tekivad elektriliini rikke tõttu. Plaanilised katkestused on seotud võrgu ehitus- ja hooldustöödega, mis on alati ette kavatsetud. Plaanilistest katkestustest teavitame Teid e-kirja või SMSi teel vähemalt kaks päeva ette. Tarbimiskohas võib aastas olla kuni 70 tundi rikkelisi ja kuni 64 tundi plaanilisi katkestusi.

Katkestused tuleb kõrvaldada kindla aja jooksul lähtuvalt perioodist ja sündmustest.

Periood Rikkelise katkestuse kõrvaldamise aeg Plaaniliste katkestuste koguaeg
Suveperiood
(1. aprillist – 30. septembrini)
12 tunni jooksul Kuni 10 tundi
Talveperiood
(1. oktoobrist – 31. märtsini)
16 tunni jooksul Kuni 8 tundi
Erakorraline sündmus (tugev tuul, jäide, üleujutus), mille kohta avaldatakse info Elektrilevi kodulehel ja ajakirjanduses. 3 päeva jooksul alates erakorralise sündmuse lõppemisest  

Kuidas vähendatakse võrgutasu?

Võrgutasu vähendamiseks pole vaja esitada avaldust. Vähendame võrgutasu automaatselt ja lähtuvalt toimunud katkestusest järgmiselt.

  • Ühekordsed katkestused – hüvitis kajastub hiljemalt ülejärgmisel arvel, lähtuvalt sellest, mitu korda on arveldusperioodil olnud nõuetest pikemaid katkestusi.
  • Katkestused aasta jooksul – hüvitis arvestatakse üks kord aastas pärast kalendriaasta lõppu.

Kui palju võrgutasu vähendatakse?

Vähendame võrgutasu, kui katkestuste kõrvaldamine on ettenähtust kauem aega võtnud. Hüvitise määrad on sõltuvalt tarbimiskohast ja ületatud ajast erinevad:

Tarbimiskoht Katkestuse kõrvaldamise lubatud kestuse ületamine (tundides)
  Kuni 48 h 48–96 h 96 h
Madalpingel kuni 63 A 7,99 € 15,98 € 23,97 €
Madalpingel üle 63 A 0,13 €/A 0,26 €/A 0,38 €/A
Tarbimiskoht keskpingel (kasutusvõimsus kW) 0,77 €/kW 1,53 €/kW 2,30 €/kW

Kui arvel ei kajastu võrgutasu vähendamine, andke sellest palun teada e-aadressil info@elektrilevi.ee või helistage telefonile 777 1545.