Võrkude võõrandamine

Võrkude võõrandamine ehk üleandmine on mõeldud elektrivõrgu omanikele ja ühistutele, kes osutavad tarbijatele võrguteenust ning soovivad tarbijad koos võrguga meile üle anda. Selleks tuleb meile esitada lähtedokumentatsioon, mille järgselt saame hinnata üleantava elektrivõrgu läbilaskevõimet ja muid andmeid.

Võta meiega ühendust

Palju üleandmine aega võtab?

Võrgu üleandmise aeg sõltub eelkõige lähtedokumentatsiooni olemasolust ja kvaliteedist. Elektrilevi saab üle võtta ainult ohutuid ja nõuetele vastavaid elektrivõrke. Ajakulu sõltub paljuski sellest, kas dokumentatsioon on säilinud või tuleb võrgu üleandjal see uuesti luua.

Millised dokumendid on vaja võrgu üleandmiseks esitada?

Avaldus

Esita avaldus koos vajalike tõendite ja otsustega. Täpse loetelu leiad allolevast tabelist.

Tarbimiskohad

Lisa üleantavate tarbimiskohtade nimekiri.

Tehniline dokumentatsioon

Esita veel elektrivõrgu projekti, elektriskeem, teostusjoonis, auditi protokoll ja inventariseerimise plaan.

Lisad

Vajadusel lisa volikiri või ehitisregistri väljatrükk.

Loen dokumentidest lähemalt

Millised dokumendid on vaja võrgu üleandmiseks esitada?

Juriidilisest isikust võrguomanik AÜ/MTÜ Füüsilisest isikust võrguomanik Peremehetud
1. Avaldus Avaldus elektrivõrgu võõrandamiseks
Otsus elektrivõrgu võõrandamise kohta
Põhikirja koopia
Omandiõigust tõendav dokument
Volikogu otsus peremehetuks varaks tunnistamise kohta
Volikogu otsus vara võõrandamise kohta
2. Tarbimiskohad Üleantavate tarbimiskohtade nimekiri
3. Tehniline dokumentatsioon Elektrivõrgu projekt
Elektrivõrgu elektriskeem
Teostusjoonis, selle puudumisel maa-ala katastriplaan, kuhu on peale kantud objektid ja liinid, liinide pikkused, juhtmete/kaablite ristlõiked, soovitavalt margid ning tarbimiskohtade asukoha info
Auditi protokoll
Inventariseerimise plaan, kui elektrivõrgu koosseisus on hoones asuv alajaam
4. Lisad Volikiri (notariaalne või digiallkirjastatud) vajadusel vajadusel vajadusel
Ehitisregistri väljatrükk vajadusel vajadusel vajadusel
Muud olulised dokumendid (nt võrku puudutavad kokkulepped kolmandate isikutega, võrgu omaniku võrgu- ja elektrilepingud oma klientidega jms) vajadusel vajadusel vajadusel