Esitan küsimuse

Tehnilised tingimused

  • Koostate projekti või detailplaneeringut
  • Kavandate elektritöid
  • Soovite elektrivõrgu ühiskasutust

Tehnilised tingimused on dokument, mis loetleb nõuded, millele peab planeeritav või projekteeritav elektrisüsteem vastama.

Tehnilised tingimused on alus ehitise elektrisüsteemi projekteerimiseks või territooriumi planeeringuks. Tehnilistest tingimustest näeb projekteerija või planeeringu koostaja, millistele Elektrilevi nõuetele peab projekteeritav elektrisüsteem või koostatav planeering vastama.

Tehnilised tüüptingimused, mida edastada projekteerijale või planeerijale. Neid eraldi tellida pole vaja.

Elektrivõrgu ühiskasutus

Elektrivõrgu ühiskasutuse tüüptingimused »

Teil tuleb tellida elektrivõrgu ühiskasutuse tehnilised tingimused, kust selgub, kas elektrivõrgu ühiskasutus on võimalik. Elektrivõrgu ühiskasutuse eest tuleb tasuda kuutasu vastavalt hinnakirjale.

Elektrivõrgu ühiskasutuse korral ei või paigaldada nt elektrimastidele silte, mis on käsitatavad reklaamina. Lubatud on kinnitada ainult liiklusmärke või seaduses sätestatud ametlikke viitasid (MKM määrus „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" »).

Tellitavad tehnilised tingimused

Kui Teil on tehnilisi tingimusi vaja mõnel muul, ülal loetlemata juhul, täitke palun tehniliste tingimuste taotlus.

Kui kiirelt tehnilised tingimused väljastatakse?

Tehnilised tingimused väljastame keskmiselt 14 päeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul korrektsete andmetega taotluse laekumisest. Tehnilised tingimused kehtivad üldjuhul üks aasta alates väljastamise kuupäevast.

  • Kui palju maksab?

    Osa tehnilisi tingimusi väljastame tasuta ja osa tasu eest.