Teenused

Võimsuse muutmine

Sagedasim põhjus peakaitsmega seotud tööde tellimiseks on „korkide" pidev väljalülitumine.

Plommimine ja lülitamine

Kui arvesti ja peakaitse asuvad majas sees, võib elektritööde ajaks vaja olla plommide eemaldamist.

Kooskõlastused

Elektrileviga tuleb alati kooskõlastada planeeringud ja tegevused kaitsevööndis.

Välisvõrk

Tööd liitumiskilbi asukoha muutmisest kuni elektrivõrgu ümberpaigutamiseni.

Arvesti

Arvesti paigaldamine ja kontrollimine.

Partnerile ja maaomanikule

Partnerite ligipääs infosüsteemidele ja nõuded projekteeritavatele elektrisüsteemidele.