Võrgu ümberehitus

Võrgu ümberehituse raames saab muuta võrguettevõtja elektrivõrgu asukohta. Näiteks ümber tõsta õhuliini, kaabelliini, alajaama või õues asuvat liitumiskilpi.

Samuti on ümberpaigutamise käigus võimalik territooriumi läbiv õhuliin asendada maakaabliga.

Tellin elektrivõrgu ümberehituse

Liitumiskilbi asukoha muutmine

Soovi korral saame muuta kinnistul asuva liitumiskilbi asukohta. See võib olla vajalik näiteks juhul, kui olemasolev kilp jääb ette rajatavale sissesõiduteele või uue värava asukohale. Uue asukoha lepime kokku tööde tegemise käigus.

Kui palju maksab elektrivõrgu ümberehitus?

Elektrivõrgu ümberehituse maksumus sõltub vajalike tööde mahust ja on igal objektil erinev. Täpne hind selgub pakkumise koostamise käigus. Tutvu näidishindade ja tööde kirjeldustega allpool.

NÄIDE 1

Õhuliini maakaablisse viimine ja ümberpaigutamine territooriumi vabastamiseks

NÄIDE 2

Liitumiskilbi asukoha muutmine

Loe näidetest lähemalt

Kas ümberehitustöid saab tellida ainult Elektrilevist?

Teatud tööde puhul on võimalik elektrivõrgu projekteerimis- ja/või ehitustöid ise korraldada. Selleks tuleb Elektrilevi, Sinu ja Sinu poolt valitud kvalifitseeritud elektritööde tegija vahel sõlmida kolmepoolne leping.

Loen kolmepoolsest lepingust lähemalt

Kolmepoolse lepinguga võib teha elektrivõrgu ehitustöid

 • uueks liitumiseks keskpingel;
 • tarbimistingimuste muutmiseks keskpingel;
 • elektrienergia tootja liitumiseks madalpingel alates 16 kW ja keskpingel;
 • elektrienergia tootja tingimuste muutmiseks madalpingel alates 16 kW ja keskpingel;
 • võrgu ümberehituseks, Elektrilevile kuuluva kesk- või madalpinge elektriliini või alajaama elektripaigaldise ümbertõstmiseks või õhuliini asendamiseks maakaabliga, mis on vajalik näiteks kinnistu vabastamiseks õhuliinist, teede ja tänavate rekonstrueerimisel tehtavate suuremahuliste elektrivõrgu ümberehitustööde korral jne.
 • Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimiseks tuleb Sul meile esitada vabas vormis kirjalik avaldus. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimisel projekteerimiseks tuleb Sul lisaks esitada tööde teostamiseks valitud elektritööde ettevõtte hinnapakkumine. Projekt tuleb esitada Elektrilevi Partnerite portaali kaudu ja see peab vastama nõuetele. Projekti vastuvõtmise eelduseks on Elektrilevi OÜ kasuks sõlmitud isiklike maakasutuslepingute olemasolu, mille sõlmimise saad tellida Eesti Energia Maateenistuse osakonnast e-posti teel [email protected] või pöördudes kodulehel avaldatud partnerite nimekirjas volitatud töövõtja poole. Eesti Energia Maateenuse poole pöördudes on isiklike maakasutuslepingute sõlmimine tasuline teenus, mille maksumus on välja toodud Elektrilevi toodete ja teenuste hinnakirjas.

  Kui soovid ise korraldada ka ehitustöid, tuleb ehitustöödeks sõlmida kolmepoolne leping Sinu, Sinu poolt valitud töövõtja ja Elektrilevi vahel 1 aasta jooksul pärast projekti vastuvõtmist. Sarnaselt projekteerimisega tuleb ka ehitustööde alase kolmepoolse koostöölepingu sõlmimisel meile esitada Sinu poolt valitud töövõtja hinnapakkumine.

  Ehitustööde kureerimine, omanikujärelevalve ja vastuvõtt toimub läbi Elektrilevi Partnerite Portaali. Ümberehitatud elektrivõrk kuulub Elektrilevile.


  Elektrilevi võrgus võivad teha töid ettevõtted, kes vastavad järgmistele tingimustele:
 • ettevõte peab olema kvalifitseeritud elektritööde teostaja;
 • ettevõte peab olema viimase 24 kuu jooksul meile üle andnud või teostanud töid või kuuluma meie koostööpartnerite hulka, kes eriolukordades rikkeid likvideerivad;
 • ettevõttel puuduvad maksuvõlad.
 • Pärast kolmepoolse lepingu allkirjastamist tuleb Sul tasuda lepingu menetlustasu ja projektijuhtimise tasu, mille suurus on 3,35% lepingus fikseeritud tööde kogumaksumusest.

  Sõltuvalt tööde tehnilisest lahendusest võivad täiendavalt lisanduda tasud automaatikatööde või mõõtesüsteemi maksumuse eest.

  Millistest töödest võib koosneda elektrivõrgu ümberpaigutamine?

  NÄIDE 1

  Õhuliini maakaablisse viimine ja ümberpaigutamine territooriumi vabastamiseks

  Võimalikud tööd:

 • projekteerimine (valmib projekt, mille käigus sõlmitakse vajalikud maakasutuslepingud);
 • projektijuhtimine;
 • olemasoleva õhuliini demonteerimine;
 • uue kaablikraavi kaevamine;
 • maakaabli paigaldus koos vajalike tarvikutega;
 • teostusjooniste koostamine;
 • kontrollmõõtmiste läbiviimine ja kasutusloa taotlemine;
 • uue liitumiskilbi paigaldus koos kilbi komplekteerimisega, mis on tingitud liitumispunkti asukoha muutumisest (õhuliini sisestuselt maakaablile);
 • lõpumastide ehitus (uute tõmmitsate paigaldus).
 • Juhul, kui muutub liitumispunkti/liitumiskilbi asukoht, tuleb kliendil täiendavalt välja ehitada elektrisüsteem uuest kilbist majani (kaabel kilbist majja).

  Näidishind, mis on indikatiivne: 5 400 eurot.

  Sinu tööde hind selgub pakkumise koostamise käigus.

  NÄIDE 2

  Liitumiskilbi asukoha muutmine.

  Maapinnal paikneva olemasoleva liitumiskilbi ümberpaigutamine uude asukohta

  Võimalikud tööd:

 • projekteerimine (valmib projekt, mille käigus sõlmitakse vajalikud maakasutuslepingud);
 • projektijuhtimine;
 • uue kaablikraavi kaevamine;
 • uue maakaabli paigaldus koos vajalike tarvikutega;
 • teostusjooniste koostamine;
 • kontrollmõõtmiste läbiviimine ja kasutusloa taotlemine;
 • uue liitumiskilbi paigaldus koos kilbi komplekteerimisega.
 • Lisaks tuleb kliendil täiendavalt välja ehitada elektrisüsteem uuest kilbi asukohast majani (kaabel kilbist majja).

  Näidishind, mis on indikatiivne: 24 400 eurot.

  Sinu tööde hind selgub pakkumise koostamise käigus.