Võrgu ümberehitus

Elektrivõrgu ümberehitamine võib osutuda vajalikuks elektrivõrgu ümberpaigutamisel. Ümberpaigutamise raames tõstame Sinu kinnistul asuva välise elektrivõrgu, näiteks õhuliini, kaabelliini või alajaama, teise asukohta. Samuti on ümberpaigutamise käigus võimalik territooriumi läbiv õhuliin asendada maakaabliga.

Tellin elektrivõrgu ümberehituse

Liitumispunktiga seotud võrgu ümberehitamine

 • Liitumiskilbi asukoha muutmine

  Soovi korral saame muuta Sinu kinnistul asuva liitumiskilbi asukohta. See võib olla vajalik näiteks juhul, kui olemasolev liitumiskilp jääb ette uuele väravale. Uue asukoha lepime kokku tööde tegemise käigus.

 • Liitumispunkti asukoha muutmine

  Kui Sinu maja peakaitse ja arvesti asuvad majas sees ning liitumispunkt asub õhuliini mastis, hoone seinal või maja katusel, on meilt võimalik tellida liitumispunkti asukoha muutmine, mille käigus paigaldame uue liitumiskilbi koos arvesti ja peakaitsmega kinnistu piirile ja asendame õhuliini kaabelliiniga. Liitumispunkti asukohta võib olla vajalik muuta vana maja lammutamisel ja uue ehitamisel, kui peakaitse koos arvestiga asusid varasemalt vanas majas sees.

 • Tööd peakaitsmega

  Kas ümberehitustöid saab tellida ainult Elektrilevist?

  Teatud tööde puhul on võimalik elektrivõrgu projekteerimis- ja/või ehitustöid ise korraldada. Selleks tuleb Elektrilevi, Sinu ja Sinu poolt valitud kvalifitseeritud elektritööde tegija vahel sõlmida kolmepoolne leping.

  Loen kolmepoolsest lepingust lähemalt

  Kui palju maksab hinnapakkumise koostamine?

  Liitumiskilbi ja liitumispunkti asukoha muutmise ning elektrivõrgu ümberpaigutamise hinnapakkumise koostame tasuta


  Hinnapakkumisega koos koostame alati ka tehnilised tingimused võrgu ümberehituseks.

  Kui palju maksab elektrivõrgu ümberehitus?

  Elektrivõrgu ümberehituse maksumus sõltub vajalike tööde mahust ja on igal objektil erinev. Täpne hind selgub pakkumise koostamise käigus. Tutvu näidishindade ja tööde kirjeldustega allpool.

  NÄIDE 1

  Elektrivõrgu ümberpaigutamine

  Klient soovib asendada krundil asuva 40 m pikkuse õhuliini maakaabliga.

  NÄIDE 2

  Elektrivõrgu ümberpaigutamine territooriumi vabastamiseks

  Keskpinge 400 m pikkuse õhuliini asendamine maakaabliga kinnistu piires.

  NÄIDE 3

  Liitumispunkti asukoha muutus

  Kilbi ja arvesti majast välja viimine õues oleva postile.

  Loe näidetest lähemalt

  Kolmepoolse lepinguga võib teha elektrivõrgu ehitustöid

 • uueks liitumiseks keskpingel;
 • tarbimistingimuste muutmiseks keskpingel;
 • elektrienergia tootja liitumiseks madalpingel alates 16 kW ja keskpingel;
 • elektrienergia tootja tingimuste muutmiseks madalpingel alates 16 kW ja keskpingel;
 • võrgu ümberehituseks, Elektrilevile kuuluva kesk- või madalpinge elektriliini või alajaama elektripaigaldise ümbertõstmiseks või õhuliini asendamiseks maakaabliga, mis on vajalik näiteks kinnistu vabastamiseks õhuliinist, teede ja tänavate rekonstrueerimisel tehtavate suuremahuliste elektrivõrgu ümberehitustööde korral jne.
 • Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimiseks tuleb Sul meile esitada vabas vormis kirjalik avaldus. Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimisel projekteerimiseks tuleb Sul lisaks esitada tööde teostamiseks valitud elektritööde ettevõtte hinnapakkumine. Projekt tuleb esitada Elektrilevi Partnerite portaali kaudu ja see peab vastama nõuetele. Projekti vastuvõtmise eelduseks on Elektrilevi OÜ kasuks sõlmitud isiklike maakasutuslepingute olemasolu, mille sõlmimise saad tellida Eesti Energia Maateenistuse osakonnast e-posti teel maateenused@energia.ee või pöördudes kodulehel avaldatud partnerite nimekirjas volitatud töövõtja poole. Eesti Energia Maateenuse poole pöördudes on isiklike maakasutuslepingute sõlmimine tasuline teenus, mille maksumus on välja toodud Elektrilevi toodete ja teenuste hinnakirjas.

  Kui soovid ise korraldada ka ehitustöid, tuleb ehitustöödeks sõlmida kolmepoolne leping Sinu, Sinu poolt valitud töövõtja ja Elektrilevi vahel 1 aasta jooksul pärast projekti vastuvõtmist. Sarnaselt projekteerimisega tuleb ka ehitustööde alase kolmepoolse koostöölepingu sõlmimisel meile esitada Sinu poolt valitud töövõtja hinnapakkumine.

  Ehitustööde kureerimine, omanikujärelevalve ja vastuvõtt toimub läbi Elektrilevi Partnerite Portaali. Ümberehitatud elektrivõrk kuulub Elektrilevile.


  Elektrilevi võrgus võivad teha töid ettevõtted, kes vastavad järgmistele tingimustele:
 • ettevõte peab olema kvalifitseeritud elektritööde teostaja;
 • ettevõte peab olema viimase 24 kuu jooksul meile üle andnud või teostanud töid või kuuluma meie koostööpartnerite hulka, kes eriolukordades rikkeid likvideerivad;
 • ettevõttel puuduvad maksuvõlad.
 • Pärast kolmepoolse lepingu allkirjastamist tuleb Sul tasuda lepingu menetlustasu ja projektijuhtimise tasu, mille suurus on 3,35% lepingus fikseeritud tööde kogumaksumusest.

  Sõltuvalt tööde tehnilisest lahendusest võivad täiendavalt lisanduda tasud automaatikatööde või mõõtesüsteemi maksumuse eest.

  Kui palju maksab elektrivõrgu ümberehitus?

  NÄIDE 1
  Elektrivõrgu ümberpaigutamine
  Klient soovib asendada krundil asuva 40 m pikkuse õhuliini maakaabliga.

  Ümberpaigutamiseks vajalikud tööd:

 • projekteerimine;
 • olemasoleva õhuliini demonteerimine;
 • uue kaablikraavi kaevamine pikkusega 40 m;
 • uue maakaabli paigaldus koos kaabli ja vajalike tarvikutega;
 • uue liitumiskilbi paigaldus, mis on tingitud liitumispunkti asukoha muutumisest (õhuliini sisestuselt maakaablile);
 • uue maanduse ehitamine;
 • teostusjooniste koostamine;
 • kontrollmõõtmiste läbiviimine ja kasutusloa taotlemine;
 • plommimine.
 • Indikatiivne hind kokku: 4500 eurot.

  Hinnale lisandub projektijuhtimise tasu. Kliendil tuleb täiendavalt välja ehitada elektrisüsteem uuest kilbist majani (kaabel kilbist majja).

  NÄIDE 2
  Elektrivõrgu ümberpaigutamine territooriumi vabastamiseks
  Keskpinge 400 m pikkuse õhuliini asendamine maakaabliga kinnistu piires.

  Ümberpaigutamiseks vajalikud tööd:

 • projekteerimine;
 • olemasoleva õhuliini demonteerimine;
 • uue kaablikraavi kaevamine pikkusega 400 m;
 • uue maakaabli paigaldus koos kaabli ja vajalike tarvikutega;
 • lõpumastide ehitus (uute tõmmitsate paigaldus);
 • teostusjooniste koostamine;
 • kontrollmõõtmiste läbiviimine ja kasutusloa taotlemine.
 • Indikatiivne hind kokku: 20 300 eurot.

  Hinnale lisandub projektijuhtimise tasu.

  NÄIDE 3
  Liitumispunkti asukoha muutus
  Kilbi ja arvesti majast välja viimine õues oleva postile.

  Asukoha muutuseks vajalikud tööd:

 • olemasoleva õhuliini sisestuse demonteerimine;
 • uue liitumiskilbi paigaldus õhuliini mastile sh uus kilp koos tarvikutega;
 • arvesti tõstmine olemasolevast asukohast uude kilpi;
 • teostusjooniste koostamine;
 • kontrollmõõtmiste läbiviimine ja kasutusloa taotlemine;
 • plommimine.
 • Indikatiivne hind kokku: 1070 eurot.

  Hinnale lisandub projektijuhtimise tasu.

  Lisaks pead täiendavalt välja ehitama uue kilbi ja maja vahelise ühenduse (kaabel kilbist majja).