Tehnilised tingimused

Tehnilised tingimused kirjeldavad nõudeid, millele planeeritav või projekteeritav elektrisüsteem peab vastama. See on üheks aluseks ehitise elektrisüsteemi projekteerimiseks või territooriumi planeeringuks.

Tehnilisi tingimusi on vaja:

 • projekti või detailplaneeringu koostamiseks
 • elektritööde kavandamisel
 • elektrivõrgu ühiskasutuse soovi korral
 • Tehnilised tingimused väljastame hiljemalt 30 päeva jooksul.

  Tellin tehnilised tingimused

  Tüüpsed tehnilised tingimused

  Siit leiad tüüpsed tehnilised tingimused projekteerijale või planeerijale edastamiseks, mida eraldi tellida ei ole vaja.

 • Uus liitumine madalpingel või hoone elektripaigaldise projekteerimine (pdf) »
 • Peakaitsme suurendamine madalpingel (pdf) »
 • Eluhoone uue mõõtepunkti ehitamine või ümbertõstmine (pdf) »
 • Tarbimiskoha (nt eramu) 1-faasilt 3-faasile üleminek (pdf) »
 • Kortermajas tarbimiskoha 1-faasilt 3-faasile üleminek (pdf) »
 • Väiketootja (alla 500 kW) liitumine (pdf) »
 • B-tüüpi tootmismoodulite (alates 0,5 MW ja alla 5 MW) liitumine (pdf) »
 • C-tüüpi tootmismoodulite (alates 5 MW ja alla 15 MW) liitumine (pdf) »
 • Signaalitabel B- ja C-tüüpi tootmismoodulitele (xls) »
 • Kortermajja arvesti paigaldamine (pdf) »
 • Elektrivõrgu ühiskasutus

  Ühiskasutuseks on vaja tellida elektrivõrgu ühiskasutuse tehnilised tingimused, millest selgub, kas ühiskasutus on võimalik. Elektrivõrgu ühiskasutuse eest tuleb tasuda kuutasu vastavalt hinnakirjale.

  Ühiskasutuse korral võib elektripostile paigaldada liiklusmärke ja seaduses sätestatud ametlikke viitasid (MKM määrus „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele"). Elektripostile ei tohi paigaldada silte, mis on käsitatavad reklaamina.


 • Elektrivõrgu ühiskasutuse tüüptingimused »
 • Kui palju tellimine maksab?

  Tehniliste tingimuste hind sõltub sellest, milleks neid vajatakse. Kui vajad mittetüüpseid tehnilisi tingimusi, täida tehniliste tingimuste taotlus.

  Tasuta ja tasulised tehnilised tingimused

  Kui palju tellimine maksab?

  Tasuta

 • Tüüpsed tehnilised tingimused
 • Tallinna vanapinge üleviimine uuele pingesüsteemile
 • Liitumine keskpingel
 • Tehnilised tingimused hoone elektriprojekti koostamiseks (erandina tellimuse alusel - väljastatavad)
 • Elektrivõrgu ühiskasutus
 • Tasulised tehnilised tingimused hind 41.87 eurot

 • Tehnilised tingimused ehitiste ja kommunikatsioonide projektide jaoks (projektid, millega ei kaasne võrguühendust)
 • Tehnilised tingimused ajutise võrguühenduse loomiseks
 • Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks