Arvesti paigaldamine

Kui soovid muuta arvesti asukohta või vahetada ühefaasilise arvesti kolmefaasilise vastu, on Sul vajalik tellida arvesti paigaldamise teenus. Samuti on arvesti paigaldus vaja tellida juhul, kui kortermajja ehitatakse uus korter.

Tellin arvesti paigalduse

Arvesti paigaldamine

Kortermajja 3-faasilise arvesti paigaldamise eelduseks on 3-faasilise võrguühenduse olemasolu kortermaja liitumispunktis. Kui soovid kolmele faasile üleminekut eramajas, tuleb algatada üleminek peakaitsme muutmiseks ühelt faasilt kolmele faasile.

Vajalikud eeltööd enne arvesti paigaldamist kortermajas

Esita nõusolek

Esita majaomaniku või haldaja kirjalik nõusolek arvesti vahetamiseks 3-faasilise arvesti vastu.

Korralda vajalikud tööd

Korralda tehnilistes tingimustes ja projektis esitatud tööd.

Vajadusel esita nõuetekohasuse dokumendid

Alates 80 A peakaitsmest tuleb esitada lisaks elektripaigaldise kasutuselevõtu teatis koos auditi koopiaga.

Paigaldame arvestid

Paigaldame uue 3-faasilise arvesti.

Loen sammudest lähemalt

Arvesti asukoha muutmine

Arvesti asukoha muutmist võib vaja minna, kui üks korter jagatakse mitmeks. Tööde tegemisel juhindu nõuetest kortermajade mõõtekeskustele (pdf).

Vajalikud eeltööd arvesti asukoha muutmisel

Telli tehnilised tingimused

Arvesti asukoha muutmiseks tuleb tellida tehnilised tingimused.

Korralda vajalikud tööd

Korralda tehnilistes tingimustes ja projektis esitatud tööd.

Vajadusel esita nõuetekohasuse dokumendid

Alates 80 A peakaitsmest tuleb esitada veel kasutuselevõtu teatis koos auditi koopiaga.

Paigaldame arvestid

Kui kõik tööd tehtud, saame paigaldada uue arvesti.

Loen sammudest lähemalt

Kui palju arvesti paigaldamine maksab?

Arvesti paigaldamine

61.20 € *


Arvesti rikke korral vahetame selle välja tasuta.
*Arvesti paigaldamise tasule lisandub plommimise tasu,
kui arvesti plommimine tehakse arvesti paigaldamisest erineval ajal.

Vajalikud eeltööd enne arvesti paigaldamist

Esita majaomaniku või haldaja kirjalik nõusolek arvesti vahetamiseks 3-faasilise arvesti vastu.

Korralda tehnilistes tüüptingimustes ja projektis (kui projekt on vajalik) näidatud tööde tegemine. Projekti vajalikkuse üle otsustab Sinu valitud elektritööde tegija, projekti meile esitada pole vaja.

Enne 3-faasilise arvesti paigaldamist peab arvestikilbis olema:

 • paigaldatud 3-faasiline toitejuhtmestik jaotuskilbist või liitumispunktist korteri peakaitsmeni.
 • vahetatud korteri 1-faasiline peakaitse 3-faasilise vastu.
 • ette valmistatud juhtmed 3-faasilise arvesti ühendamiseks.
 • Liitujal tuleb tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.

  Kui kõik eeltööd on tehtud, saame paigaldada uue kaugloetava 3-faasilise arvesti.

  Vajalikud eeltööd arvesti asukoha muutmisel

  Telli meilt tehnilised tingimused arvesti asukoha muutmiseks või uue mõõtepunkti ehitamiseks. Sellest selgub, kas pead tööde tegemiseks tellima ka siseelektrisüsteemi ümberehituse projekti.

  Korralda tehnilistes tüüptingimustes ja projektis (kui projekt on vajalik) näidatud tööde tegemine.

  Alates 80 A peakaitsmest tuleb meile lisaks esitada elektripaigaldise kasutuselevõtu teatis koos auditi protokolli koopiaga. Kuni 63 A puhul seda esitada ei ole vaja.

  Kui kõik eeltööd on tehtud, saame paigaldada uue kaugloetava arvesti.