Elektrilevi investeeringud

Et teha tagasi 80ndatel ja 90ndatel tekkinud investeerimispausi ja vähendada elektrikatkestusi, on Elektrilevi paljude järgnevate aastate tähtsaim siht võrgu uuendamine.

Investeeringutest lähemalt »
Vaatan kõiki aktuaalseid teemasid »

Elektriohutus

Vaid 5% lapsevanematest hoiatab oma lapsi välise elektrivõrgu ohtude eest. Enamus lapsevanematest ei tea, et elektriõnnetusi saab vältida, kui nende ennetamisest rääkida!

Lapsevanem, räägi oma lapsele elektriohtudest!

Testin elektriohutuse alaseid teadmisi »
Elektriohutusest lähemalt »

Kauglugemine

Kõik tavalised arvestid peavad olema kaugloetavatega asendatud 2017. aasta alguseks. Perioodil 2013-2016 paigaldab Elektrilevi ligikaudu 600 000 kaugloetavat arvestit.

Kauglugemisest lähemalt »
Vaatan kõiki aktuaalseid teemasid »

Võrguteenuse hind

Võrguteenust ehk piltlikult öeldes elektri kohaletoomist ja võrgu ülalhoidmist rahastatakse võrgutasust. Võrguteenuse hind on kulupõhine ja selle kinnitab igal aastal Konkurentsiamet.

Võrguteenuse hinnast lähemalt »
Vaatan kõiki aktuaalseid teemasid »

Elektrilevi investeeringud

Prioriteediks elektrikatkestuste vähendamine

Elektriohutus

Vältige ohtusid ise ja rääkige neist ka lapsele

Kauglugemine

Vabastab näiduteatamisest

Võrguteenuse hind

On ka avatud elektriturul riigi kontrolli all

Katkestused

Kaart
Hetkeseis:
Seoses elektrikatkestuste kaardi arendustöödega ei ole kaart veebis ajutiselt kättesaadav. Taastame ligipääsu rikkekaardile esimesel võimalusel. Infot elektrikatkestuste kohta saab rikketelefonilt 1343.
Seoses halvenevate ilmaoludega võib elektrivõrgus 02. ja 03. märtsil tekkida tavapäraset rohkem rikkeid. Kõrvaldame need esimesel võimalusel.
Teata rikkest telefonil 1343!

Blogi

Tööd elektriliinide läheduses tuleb kooskõlastada

Andrus Kraht, Elektrilevi kaitsevööndi järelvalve sektori juhataja
Käesoleva aasta kolme kuuga on kaeve-, metsa- ja teiste välitööde käigus lõhutud elektriliine 59 korral. Hooletud töövõtted on põhjustanud elektrikatkestuse 3506 majapidamisele, kuid elektrita jäänud pahastest klientidest ja materiaalsest kahjust veelgi tõsisem on oht tööde tegijate elule ja tervisele. Edasi »