Võrgulepingut on vaja tarbimiskoha igapäevaseks varustamiseks elektriga. Võrgulepingus fikseerime Sinu tarbimiskoha elektriga varustamise tingimused, võrguteenuse hinnapaketi ja kontaktandmed info edastamiseks, näiteks plaaniliste katkestuste teadete saatmiseks.

Võrguleping tuleb sõlmida, kui ostad korteri või maja, ning lõpetada, kui korteri või maja ära müüd. Näiteks kolimise puhul tuleb endisel tarbijal kehtiv leping lõpetada ning uuel tarbijal uus võrguleping sõlmida.

Kui tarbimiskohas on vool välja lülitatud, tuleb Sul võrgulepingu sõlmimisel tasuda elektri sisselülitamise eest. Lähemalt sisselülitamise tasust »

Võrgulepingu sõlmimine on tasuta. Rohkem infot vaata võrgulepingu sõlmimise lehelt »

Hinnapaketi valik sõltub sellest, millised on Sinu tarbimisharjumused. Kõige lihtsam on võrgupakette võrrelda ja enda jaoks sobivaim leida võrgupaketi kalkulaatori abil, mis asub iseteeninduses. Uue kliendina pääsed kalkulaatorile ligi, kui alustad iseteeninduses lepingu sõlmimist.

Elektrilevi hinnapaketid leiad SIIT.

Uue võrgulepingu sõlmimiseks peab tarbimiskoha omanik andma nõusoleku olemasoleva võrgulepingu lõpetamiseks. Selleks tuleb omanikul esitada iseteeninduse kaudu avaldus. Pärast avalduse esitamist saab üüriline sõlmida uue võrgulepingu. Kui võrguleping on sõlmitud, saab üürnik valida endale sobiva elektrimüüja.

Kui tarbimiskoha omanik vahetub, tuleb endisel omanikul kehtiv võrguleping lõpetada ning uuel omanikul sõlmida uus võrguleping. Kõiki kolimisega seotud toiminguid on kõige mugavam teha meie iseteeninduses.

Võrguleping ei pea olema tingimata sõlmitud tarbimiskoha omaniku nimele, vaid selle võib enda nimele sõlmida ka tarbimiskoha aadressil elektrienergiat tarbiv füüsiline või juriidiline isik. Lepingu sõlmimiseks on vaja omaniku volitust.

Võrgulepingust on võimalik taganeda 14 päeva jooksul eraisikul, kes on lepingu sõlminud sidevahendi abil või väljaspool võrguettevõtja äriruume. Taganemisõiguse kasutamiseks piisab meile vastavasisulise teate saatmisest.

 • Võrgulepingust taganemise juhend (doc) »
 • Leping tuleb lõpetada siis, kui toimub eluaseme müük või vahetub tarbija. Võrgulepingu lõppemine sõltub sellest, kas tarbimiskohta tuleb Sinu lepingu lõpetamise järgselt uus tarbija või mitte:

 • Kui tarbimiskohta tuleb uus tarbija, lõpeb Sinu võrguleping siis, kui võrguleping uue tarbijaga on sõlmitud. Juhul, kui uus tarbija ei ole Sinu lõpetamisavalduse esitamisest 30 päeva jooksul meiega uut võrgulepingut sõlminud, lõpeb Sinu leping ning tarbimiskohas lülitatakse välja elekter.
 • Kui tarbimiskohta ei tule uut tarbijat, lõpeb Sinu võrguleping koos elektri väljalülitamisega tarbimiskohas:
  - 30 päeva pärast avalduse esitamist. Elektri väljalülitamine on Sulle tasuta.
  - varem kui 30 päeva pärast avalduse esitamist. Sellisel juhul pead tasuma elektri väljalülitamise eest.
 • Kui vool on meie poolt suletud, on Elektri hilisem sisselülitamine alati tasuline. Lähemalt sisselülitamise tasust »

  Võrgulepingut on kõige mugavam lõpetada iseteeninduses. Sul on õigus leping lõpetada igal ajal, teatades sellest meile vähemalt 30 päeva ette.

  Võrgulepingu lõpetamisega koos lõpeb alati ka tarbimiskoha elektrileping. Elektrilepingut eraldi lõpetada ei ole vaja. Ärikliendile võivad elektrilepingu lõpetamisega kaasneda täiendavad tasud elektrilepingu ennetähtaegse lõpetamise eest.

  Pärast võrgulepingu lõppemist esitame Sulle arve, kus kajastub tasu tarbimise eest kuni lepingu reaalse lõppemiseni, st tarbimine kuni 30 päeva lepingu lõpetamise avalduse esitamisest.

  Kehtiva hinnapaketi info leiad meie iseteenindusest.

  Ühes tarbimiskohas saab korraga kasutada ühte võrguteenuse paketti ja ühte elektripaketti. Võrgu ja elektripaketid võivad olla erineva tariifsusega – näiteks võib olla valitud öö- ja päevatariifiga võrgupakett (Võrk 2 pakett) ning ööpäevaringne (24h) elektripakett.

 • Iseteeninduses saab võrguteenuse hinnapaketti vahetada mitu korda aastas ja see on alati tasuta.
 • E-posti või telefoni teel on kord aastas võrguteenuse hinnapaketi vahetamine tasuta ning korduv hinnapaketi vahetamine tasuline.
 • Kehtivad hinnad leiad Elektrilevi hinnakirjast.

  Paketivahetuse korral hakkab uus hinnapakett kehtima uuest kalendrikuust.

  Hinnapaketi valik sõltub sellest, millised on Sinu tarbimisharjumused. Kõige lihtsam on võrgupakette võrrelda ja enda jaoks sobivaim leida võrgupaketi kalkulaatori abil, mis asub meie iseteeninduses. Uue kliendina pääsed kalkulaatorile ligi, kui alustad lepingu sõlmimist.

  Võrgulepingu pakettide valiku leiad SIIT.

  Päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni suveajal kell 8–24 ja talveajal kell 7–23. Öötariif kehtib suveajal kell 24–8 ja talveajal kell 23–7 ning kõigil laupäevadel ja pühapäevadel. Argipäevadele langevatel riiklikel pühadel kehtivad samad tariifid, mis tavalistel argipäevadel.