Tarbimisajalugu

Toodetud elektrikoguseid saab vaadata allalaetavast tunniandmete CSV failist, veerust „Aktiiv – h"

NB! Hetkel esineb iseteeninduses tehnilisi tõrkeid tootmisandmete allalaadimisel. Palume vabandust. Tegeleme vea parandamisega. Kinnitame, et arvestid on töökorras ja mõõteandmed arvestitest laekuvad. Andmete laadimise tõrgete korral saab võrgulepingu omanik mõõteandmeid vaadata e-eleringist.

Tarbimisteatis on tarbimise väljavõte kuude kaupa. Teatis lihtsustab energiamärgise taotlemist ja energiaauditi läbiviimist. Tarbimisteatise saad iseteenindusest alla laadida tasuta. Kui soovid tellida tarbimisteatist terve korterelamu kohta, pöördu meie klienditeeninduse poole. Tutvun hinnakirjaga »

Tarbimisteatisel kuvatakse kogu möödunud kuu tarbimine alates 5-ndast kuupäevast. Kuni 5. kuupäevani võib tarbimisteatisel näidatud möödunud kuu kogus olla terve kuu tarbimisest kuu viimaste päevade tarbimise võrra väiksem.

Seda, kas tunniandmed on prognoositud või tegelikud, saab vaadata iseteeninduse kaudu allalaaditavast CSV-failist, kust näeb kuni 12 jooksva kuu tunniandmeid vastavalt valitud perioodile.

Tunniandmed võivad olla ühesugused, kui tarbimine on ühtlane või tunniandmed on prognoositud.

Tarbimisandmeid loetakse arvestist vähemalt kord päevas. Laekunud andmed saadame Eleringi andmelattu ja kuvame Elektrilevi iseteeninduses reeglina järgmise päeva kella kümneks. Mõõteandmete puudumine Elektrilevi iseteeninduses või elektrimüüja äpis on üldjuhul põhjustatud mõõteandmete laekumisega seotud häiretest. Kui häire on kõrvaldatud ja andmete laekumine taastunud, edastame tarbimisandmed Elektrilevi iseteenindusse ja Eleringi andmelattu / elektrimüüja äppi. Kui tarbimisandmed puuduvad ainult elektrimüüja äpis, pöördu probleemi lahendamiseks äpi omaniku poole.

Tüüptarbimisgraafik on tarbimiskohale omistatud elektritarbimise tüüpgraafik, mis koos Sinu keskmise elektritarbimisega on aluseks elektritarbimise prognoosimisele. Tüüptarbimisgraafikud omistame tarbimiskohale eelneva 12 kuu elektritarbimise põhjal ning sõltuvalt tarbimiskoha tüübist.

Tavatarbija tüüpgraafik on mõeldud eramutele, mille elektritarbimine aastas jääb alla 4000 kWh, ning üle 12 korteriga kortermajadele, mis on kaugküttel.

Hooajalise mõjuga tarbimisgraafik on mõeldud eramutele, mille elektritarbimine aastas on 4000 kuni 10 000 kWh, ning alla 12 korteriga kortermajadele, mis ei kasuta keskkütet.

Elektrikütte tüüptarbimisgraafik rakendub koduklientidele, kelle elektritarbimine aastas on üle 10 000 kWh või kes on teatanud, et kasutavad elektrikütet.

Suvetarbimise graafik on mõeldud suvilatele ja tarbimiskohtadele, kus kliendi teavituse kohaselt tarbitakse elektrit enamjaolt ainult suvel. Korterite puhul seda graafikut kasutada ei saa.

Tavatarbija tüüpgraafik ärikliendile on mõeldud ärikliendi tarbimiskohtadele, mille peakaitsme suurus on kuni 63 A või mis on jaotatud võrguühendusel, v.a tänavavalgustus, kortermaja abiruum, kelder ja üldvalgustus.

Kortermajas olev tarbimiskoht, millel ei ole korterinumbrit ja mille tüüp on kas abiruum, kelder või üldvalgustus.

Tarbimiskoha tüüp on „Tänavavalgustus".

Päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni suvel kell 8–24 ja talvel kell 7–23. Öötariif kehtib suvel kell 24–8 ja talvel kell 23–7 ning kõigil laupäevadel ja pühapäevadel. Argipäevadele langevatel riiklikel pühadel kehtivad samad tariifid, mis tavalistel argipäevadel.

Kui soovid hakata kasutama ajatariifset võrgupaketti, et mõõta eraldi öist ja päevast tarbimist, tuleb Sul vahetada hinnapaketti. Seda saad teha meie iseteeninduses.