Tarbimisajalugu

Kui meil ei ole andmeid tegelikult tarbitud koguste kohta laekunud, siis prognoosime tarbimisandmed. Kaugloetava arvesti puhul võib põhjuseks olla andmeside häire või peakaitsme väljalülitamine. Kaugloetava arvesti andmeside häire ei mõjuta arvesti tööd ega mõõtetäpsust - tarbimisandmed salvestuvad arvestisse tunnitäpsusega ka siis, kui andmed ei liigu. Andmeedastuse taastumisel teeme ümberarvestuse vastavalt tegelikele tarbimiskogustele.

Prognoositud kogused muutuvad, kui prognoositud andmetega perioodi on laekunud tegelikud mõõteandmed. Sellisel juhul arvutatakse varem prognoositud kogused ümber.

Toodetud elektrikoguseid saab vaadata allalaetavast tunniandmete CSV failist, veerust „Aktiiv – h"

Tarbimisteatis on tarbimise väljavõte kuude kaupa. Teatis lihtsustab energiamärgise taotlemist ja energiaauditi läbiviimist. Tarbimisteatise saad iseteenindusest alla laadida tasuta. Kui soovid tellida tarbimisteatist terve korterelamu kohta, pöördu meie klienditeeninduse poole. Tutvun hinnakirjaga »

Tarbimisteatisel kuvatakse kogu möödunud kuu tarbimine alates 5-ndast kuupäevast. Kuni 5. kuupäevani võib tarbimisteatisel näidatud möödunud kuu kogus olla terve kuu tarbimisest kuu viimaste päevade tarbimise võrra väiksem.

Seda, kas tunniandmed on prognoositud või tegelikud, saab vaadata iseteeninduse kaudu allalaaditavast CSV-failist, kust näeb kuni 12 jooksva kuu tunniandmeid vastavalt valitud perioodile.

Tunniandmed võivad olla ühesugused, kui tarbimine on ühtlane või tunniandmed on prognoositud.

Tarbimisandmeid loetakse arvestist vähemalt kord päevas. Laekunud andmed saadame Eleringi andmelattu ja kuvame Elektrilevi iseteeninduses reeglina järgmise päeva kella üheteistkümneks. Mõõteandmete puudumine Elektrilevi iseteeninduses või elektrimüüja äpis on üldjuhul põhjustatud mõõteandmete laekumisega seotud häiretest. Kui häire on kõrvaldatud ja andmete laekumine taastunud, edastame tarbimisandmed Elektrilevi iseteenindusse ja Eleringi andmelattu / elektrimüüja äppi. Kui tarbimisandmed puuduvad ainult elektrimüüja äpis, pöördu probleemi lahendamiseks äpi omaniku poole.

Elektrienergia koosneb kahest komponendist: aktiivenergiast ja reaktiivenergiast:

  • Aktiivenergia on meile tuntud kWh, mida kasutatakse igapäevaselt majapidamises. Elektriseadmed muundavad selle soojuseks, valguseks või mehhaaniliseks tööks (näiteks kodumasinate kasutamiseks).
  • Reaktiivenergia on elektrivälja energia (kvarh), mis paneb elektrimootori pöörlema või näiteks säästulambi põlema.
  • Koduklient reaktiivenergia eest maksma ei pea ja arvel on reaktiivenergia kogused informatiivse tähendusega.

    Päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni suvel kell 8–24 ja talvel kell 7–23. Öötariif kehtib suvel kell 24–8 ja talvel kell 23–7 ning kõigil laupäevadel ja pühapäevadel. Argipäevadele langevatel riiklikel pühadel kehtivad samad tariifid, mis tavalistel argipäevadel.

    Kui soovid hakata kasutama ajatariifset võrgupaketti, et mõõta eraldi öist ja päevast tarbimist, tuleb Sul vahetada hinnapaketti. Seda saad teha meie iseteeninduses.