Tarbimisajalugu

Kui meil ei ole andmeid tegelikult tarbitud koguste kohta laekunud, siis prognoosime tarbimisandmed. Kaugloetava arvesti puhul võib põhjuseks olla andmeside häire või peakaitsme väljalülitamine. Kaugloetava arvesti andmeside häire ei mõjuta arvesti tööd ega mõõtetäpsust - tarbimisandmed salvestuvad arvestisse tunnitäpsusega ka siis, kui andmed ei liigu. Andmeedastuse taastumisel teeme ümberarvestuse vastavalt tegelikele tarbimiskogustele.

Prognoositud kogused muutuvad, kui prognoositud andmetega perioodi on laekunud tegelikud mõõteandmed. Sellisel juhul arvutatakse varem prognoositud kogused ümber.

Toodetud elektrikoguseid saab vaadata allalaetavast tunniandmete CSV failist, veerust „Aktiiv – h"

Tarbimisteatis on tarbimise väljavõte kuude kaupa. Teatis lihtsustab energiamärgise taotlemist ja energiaauditi läbiviimist. Tarbimisteatise saad iseteenindusest alla laadida tasuta. Kui soovid tellida tarbimisteatist terve korterelamu kohta, pöördu meie klienditeeninduse poole. Tutvun hinnakirjaga »

Tarbimisandmeid saab vaadata iseteenindusest, tarbimisajaloo lehel. Seda kas tarbimisandmed on prognoositud või tegelikud, näeb graafikult või allalaetavast CSV-failist.

Kui mõõteandmed ei laeku, prognoosime puuduvad mõõteandmed järgmiselt:

 • kui on aasta tagused andmed siis prognoosime nende alusel või
 • otsime viimase 2 kuu sees tegelikke mõõteandmeid ja prognoosime nende alusel või
 • leiame kahe üldnäidu vahe, mille jaotame tüüpkoormusgraafiku alusel või
 • kui eelnevate reeglite alusel ei ole võimalik prognoosida, siis prognoosime null tarbimise.
 • Peale kauglugemise taastumist korrigeerime varasemad prognoositud tarbimiskogused.

  Tarbimisandmeid loetakse arvestist vähemalt kord päevas. Laekunud andmed saadame Eleringi andmelattu ja kuvame Elektrilevi iseteeninduses reeglina järgmise päeva kella üheteistkümneks. Mõõteandmete puudumine Elektrilevi iseteeninduses või elektrimüüja äpis on üldjuhul põhjustatud mõõteandmete laekumisega seotud häiretest. Kui häire on kõrvaldatud ja andmete laekumine taastunud, edastame tarbimisandmed Elektrilevi iseteenindusse ja Eleringi andmelattu / elektrimüüja äppi. Kui tarbimisandmed puuduvad ainult elektrimüüja äpis, pöördu probleemi lahendamiseks äpi omaniku poole.

  Elektrienergia koosneb kahest komponendist: aktiivenergiast ja reaktiivenergiast:

 • Aktiivenergia on meile tuntud kWh, mida kasutatakse igapäevaselt majapidamises. Elektriseadmed muundavad selle soojuseks, valguseks või mehhaaniliseks tööks (näiteks kodumasinate kasutamiseks).
 • Reaktiivenergia on elektrivälja energia (kvarh), mis paneb elektrimootori pöörlema või näiteks säästulambi põlema.
 • Koduklient reaktiivenergia eest maksma ei pea ja arvel on reaktiivenergia kogused informatiivse tähendusega.

  Päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni suvel kell 8–24 ja talvel kell 7–23. Öötariif kehtib suvel kell 24–8 ja talvel kell 23–7 ning kõigil laupäevadel ja pühapäevadel. Argipäevadele langevatel riiklikel pühadel kehtivad samad tariifid, mis tavalistel argipäevadel.