Lisainfo elektrituru toimimise kohta

Avatud tarne

Kui koduklient või muu väiketarbija (kuni 63 A võrguühendusega äriklient) ei ole ühegi elektrimüüjaga elektrilepingut sõlminud, tagame võrguettevõtjana elektrivarustuse üldteenuse korras. Kui elektrileping (ehk avatud tarne leping) on sõlmimata suuremal ärikliendil, tagame elektri ärikliendile vastavalt avatud tarne katkemise tüüptingimustele.

Üldteenus

Kui väiketarbija (koduklient või kuni 63 A peakaitsmega äriklient) on jätnud elektrilepingu sõlmimata, tagatakse talle elekter üldteenusena. Üldteenuse osutajaks on võrguettevõtja nimetatud müüja. Elektrilevi on oma piirkonnas nimetanud üldteenuse pakkujaks Enefit AS. Enefit AS osutab üldteenust ja müüb elektrienergiat avatud tarne lepingu katkemisel.

 • Üldteenuse tüüptingimused (pdf) »
 • Avatud tarne ärikliendile

  Kui äriklient ei sõlmi avatud tarne (ehk elektri-) lepingut või avatud tarne leping katkeb, tagab võrguettevõte ärikliendile elektri vastavalt avatud tarne katkemise tüüptingimustele.

 • Avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimused (kehtivad alates 01.01.2013) (pdf) »
 • Elektrilevi piirkonnas müüb avatud tarne lepingu katkemisel kliendile elektrit Enefit AS. Elektri müük toimub avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimuste alusel elektrit tarbivatele kehtiva elektrilepinguta äriklientidele, kelle tarbimiskoha peakaitse on üle 63 A. Avatud tarne lepingu katkemise tüüptingimused ei kehti väiketarbijatele, kelleks on korteriühistud, korteriomanike ühisused, kodutarbijad ja äritarbijad, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63 A kaitsme kaudu.

  Elektrimüük eraldatud võrgus

  Eraldatud võrgud on elektrivõrgud, millel puudub elektriline ühendus elektrisüsteemidega. Elektrilevi teeninduspiirkonnas on kaks eraldatud võrku – Prangli saar ja Ruhnu saar.

  Loe, millised on elektrienergia tootmise, ostmise ja müümise tingimused eraldatud võrkudes:

 • Elektrienergia tootmine, ostmine ja müümine eraldatud võrkudes (pdf) »
 • Ühisarve

  Kõigil elektrimüüjatel on võimalus oma klientidele esitada ühisarveid elektrienergia ja võrguteenuse eest. Seejuures otsustab elektrimüüja ise, kas ta esitab ühisarveid kõikidele oma klientidele või teeb seda ainult koduklientide või äriklientide lõikes. Kui Sinu elektrimüüja on valinud ühisarve esitamise, siis Sulle võrguteenuse arvet võrguettevõttelt eraldi ei väljastata, vaid saad tarbitud elektri ja võrguteenuse eest tasuda ühekorraga.

  Vaata nimekirja elektrimüüjatest, kes ühisarveid esitavad.

  Tüüpkoormusgraafik

  Elektriturul kaubeldakse elektrienergiaga tunnipõhiselt, mistõttu arvestatakse ka tarbimiskoguseid tundide kaupa. Kui tarbimiskohas puudub kaugloetav tunnipõhine arvesti või andmeedastus on häiritud, määratakse elektrienergia tunnikogused tüüpkoormusgraafiku alusel.

  Mis on tüüpkoormusgraafik?

  Tüüpkoormusgraafiku näol on tegemist nii-öelda matemaatilise kõveraga, mille järgi jaotatakse kliendi kuu jooksul tarbitud elektrikogus tundide vahel. Tüüpkoormusgraafikud koostab iga võrguettevõtja oma teeninduspiirkonna lõikes eraldi ja kooskõlastab need Konkurentsiametiga.

  Elektrilevi kõige levinum tüüpkoormusgraafik kehtib kõikidele kodu- ja väikeäriklientidele ehk neile, kelle tarbimiskoha peakaitse on kuni 63 A.

  Graafiku aluseks on kodu- ja väikeäriklientide keskmine elektritarbimine. Võttes arvesse varasemat keskmist kogutarbimist Elektrilevi võrgus aasta igal tunnil, oleme kõigile tundidele omistanud kindla teguri, mille järgi konkreetse tunni tarbimist arvestame.

  Kuidas kujuneb tüüpkoormusgraafiku alusel igatunnine tarbimiskogus?

  Tunnipõhise elektritarbimise koguse arvestamise aluseks on elektriarvesti näit. Kui tarbimiskogus ei jõua mingil põhjusel kaugloetavast arvestist meieni, saad näidu meile ise teatada või prognoosime näidud varasema tarbimise põhjal.

  Näide kuukoguse jaotamise kohta tundide vahel

  Kui Sa tarbisid aprillis elektrit kokku 250 kWh, siis 1. aprilli esimese tunni (kl 00:00-01:00) tarbimine on tüüpkoormusgraafiku järgi 250*0,001209269=0,302 kWh. Tüüpkoormusgraafiku tabelis olevate tegurite alusel arvestatakse välja järgnevate tundide kogused. Kokku arvestatakse Sinu 1. aprilli tarbimiseks 8,2 kWh.

  Näide esimese aprilli tunnikoguste arvestusest

  Näide esimese aprilli tunnikoguste arvestusest

  Kuidas kujuneb elektri tunnihind?

  Võrguettevõtja edastab Eleringi kesksesse andmelattu iga kliendi elektrikogused tunni kaupa. Elektrienergia hinna arvestab elektrimüüja – täpsemaid selgitusi elektrihinna arvutamise kohta küsi oma elektrimüüjalt.

  Klientidele, kes ei ole valinud fikseeritud hinnaga paketti, müüakse elektrit üldjuhul kaalutud keskmise börsihinna alusel. Kaalutud keskmine börsihind võtab arvesse, kui palju elekter ühel või teisel tunnil Nord Pool Spoti elektribörsil maksis ning kui palju kliendile nendel tundidel elektritarbimist mõõdeti või tüüpkoormusgraafiku järgi jagati.

  Elektrimüüjad

  Elektrimüüja Veebileht Ühisarve info
  220 Energia OÜ www.220energia.ee
  Alexela Energia Teenused AS www.alexela.ee Ühisarve kodukliendile. Arveid väljastatakse alates juunist 2017.
  AS Eesti Gaas www.gaas.ee Ühisarve kodukliendile. Arveid väljastatakse alates veebruarist 2017.
  AS Esro www.esro.ee
  AS Tallinna Sadam
  Axpo Nordic AS www.axpo.com
  Electric Terminal OÜ
  Elektrum Eesti OÜ www.elektrum.ee Ühisarve kodukliendile. Arveid väljastatakse alates veebruarist 2017.
  ELVESO AS www.elveso.ee
  Enefit AS (varasem Eesti Energia AS) www.energia.ee Ühisarve kodu- ja ärikliendile
  Ignitis Eesti OÜ www.ignitis.ee
  Imlitex Eesti OÜ www.imlitexenergy.ee
  INTER RAO Eesti OÜ www.interrao.ee Tegevus katkestatud alates 21.05.2022
  NORDIC POWER MANAGEMENT OÜ www.nordicpm.eu
  Olerex AS www.olerex.ee
  Scener OÜ www.scener.eu
  Silpower AS www.silpower.ee
  VKG Elektrivõrgud OÜ www.vkg.ee/ev Ühisarve kodu- ja ärikliendile. Arveid väljastatakse alates märtsist 2017.
  VKG Energia OÜ