Oma võrguteenuse arve esitajat saad kõige kiiremini vaadata meie iseteenindusest.

Arve esitab Sulle elektrimüüja, kui ta on valinud ühisarve esitamise. Vaata, mis on ühisarve ja kes elektrimüüjatest ühisarveid esitavad.

Kui Sinu elektrimüüja on valinud ühisarve esitamise, siis väljastab Sulle arve elektrimüüja Sinuga kokkulepitud viisil.

Kui Sinu elektrimüüja ei ole valinud ühisarve esitamist, siis saad Sa kaks (2) eraldi arvet:

 • Arve võrguteenuse eest väljastab Sulle Elektrilevi või meie arvete väljastaja Sinu poolt valitud viisil.
 • Arve elektrienergia eest väljastab Sulle elektrimüüja.
 • Kui Sa ei ole elektrimüüjat valinud, siis tarbid Sa elektrit üldteenusel. Sellisel juhul esitab Sulle võrguteenuse ja elektrienergia eest arve Eesti Energia Sinuga kokkulepitud viisil. Elektrilevi on oma teeninduspiirkonnas nimetanud üldteenuse pakkujaks Eesti Energia.

  Oma elektrimüüjat ehk ettevõtet, kellelt ostad elektrit, saad Sa mugavalt vaadata meie iseteenindusest, valides konkreetse tarbimiskoha võrgulepingu lehe ja klikkides "Tarbimiskoha elektrimüüja".

  Kõiki elektrimüüjaid, kelle käest Elektrilevi teeninduspiirkonnas saab elektrit osta, näed siit.

  Kõiki elektritarbimise ja võrguteenuse osutamisega seotud arveid esitatakse kord kuus, üldjuhul 12-ndaks kuupäevaks. Elektrilevi ei esita arvet, mille summa on alla 3 euro.

 • Kui Sulle esitab võrguteenuse arveid elektrimüüja, siis pöördu arve hilinemise korral oma elektrimüüja poole.
 • Kui Sa ei ole elektrimüüjat valinud, siis pöördu arve hilinemise korral Eesti Energia poole.
 • Kui Sulle esitab arveid Elektrilevi, siis pöördu arve hilinemise korral Elektrilevi poole.
 • Lepingu lõppedes väljastame ka arved, mis jäävad alla 3 euro.

  Elektrilevi iseteeninduses näed arveid, mille koostajaks ehk arve esitajaks on Elektrilevi. Sealsamas saad ka mugavalt arveid tasuda.

  Oma võrguteenuse arve esitajat saad vaadata meie iseteenindusest.

  Samuti leiad iseteenindusest võrguteenuse arvestuse. Arvestus ei ole maksedokument, vaid võrguteenuse maksumuse arvutus, mis on arve koostamise aluseks.

  Arvega seotud küsimustes tuleb Sul pöörduda arve esitaja poole. Arve esitaja on see, kes on Sulle arve saatnud. Oma võrguteenuse arve esitajat saad vaadata meie iseteenindusest.

  Kui oled saanud arve, kuigi Sa teenust sel perioodil ei tarbinud, võivad sellel olla järgmised põhjused:

 • Sinu eelmise aasta tarbimine oli alla 250 kWh
 • Sul on valitud kuutasuga pakett. Kontrolli oma paketti siit.
 • Kui oled saanud eelnevalt arveid prognoositud koguste alusel, teeme tegelike mõõteandmete laekumisel ümberarvestuse vastavalt tegelikult tarbitud kogustele ja korrigeerime selle põhjal arveid.

  Sõltuvalt valitud hinnapaketist kuvame arvel kas näitu või tarbitud elektrikoguseid. Näitu saad vaadata ka meie iseteenindusest.

  Maksetähtaeg on üldjuhul 14 päeva alates arve koostamisest. Täpse maksetähtaja leiad oma arvelt.

  Ümberarvestuse teeme tegelike näitude saabumisel ja üldjuhul kajastub see järgmise kuu arvel.

  Kui tasusid arve ekslikult, pöördu esmalt panga poole, kuhu Sa arve tasusid, ja proovi makse tühistada. Kui makset tühistada ei õnnestu, siis pöördu selle ettevõtte poole, kelle arvelduskontole Sa vale makse tegid.

  Maksetähtpäevaks tasumata arvele lisandub viivis iga maksetähtpäeva ületanud päeva eest. Viivise suurus on kodukliendil 0,066% ja ärikliendil 0,1% arvel näidatud võrguteenuse summast iga maksetähtpäeva ületanud päeva eest. Elektrivõrguga liitumise teenuse eest tasumata jätmisel on viivise suuruseks 0,06% arve summast päevas. Viivist arvestatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast kuni arve laekumise päevani. Viivis lisatakse järgmisele korralisele arvele, seega tuleb viivis tasuda koos järgmise arve summaga. Võla tekkimisel on elektrimüüjal ja võrguettevõtjal õigus tellida tarbimiskoha väljalülitamine.

  Viivise nõudmist reguleerib võlaõigusseadus, mille järgi on võlausaldajal õigus võlgnikult nõuda rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral viivitusintressi (viivist) alates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni selle kohase täitmiseni. Elektrilevi tüüptingimustes on kehtestatud viivisemäär iga viivitatud päeva eest.

  Võlga menetleb elektrimüüja. Kui oled võla tasunud ja arve esitajat teavitanud soovist hakata uuesti elektrit tarbima, saad üldjuhul elektri tagasi järgmisel päeval. Kui tarbimiskoht on välja lülitatud liinist, võib sisselülitamine võtta aega kuni 8 tööpäeva. NB! Elektri väljalülitamine ja sisselülitamine on tasulised teenused.

  Arvestus on võrguteenuse maksumuse arvutus. Arvestus ei ole maksedokument, vaid on arve koostamise aluseks.

  Elektriaktsiis on kehtestatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusega ja seda kogub võrguettevõtja. Elektriaktsiis laekub riigieelarvesse ja aktsiisi kasutatakse keskkonnatasude seaduses sätestatud korras – sihtotstarbeliselt keskkonnaseisundi hoidmiseks, loodusvarade taastootmiseks ja keskkonnakahjustuste heastamiseks.

  Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada Eestis elektritootmist taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil. Taastuvenergia tasu koguvad võrguettevõtjad ja maksavad selle täies mahus edasi põhivõrguettevõtjale Elering. (URL elering.ee) Kogutud tasust maksab Eleringtoetust neile ettevõtetele, kes toodavad elektrit taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil.

  Kui arve koostamise ajaks ei ole meieni jõudnud tegelikult tarbitud koguseid, koostame me arve prognoositud tarbimisandmete põhjal. Elektritarbimise koguseid prognoosime varasemast tarbimisest lähtuvalt.