Kaitsevööndis toimuvate tegevuste kooskõlastamise vorm