Uudised

Jätkuv tugev lumesadu on põhjustanud ulatuslikud ja korduvad elektrikatkestused mitmel pool Mandri-Eestis

13.12.2023

Jätkuv tugev lumesadu põhjustab endiselt mitmel pool elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked on Kagu-Eestis, Harju-, Rapla- ja Viljandimaal, õhtuse seisuga on elektrita 8845 klienti. Elektrilevi kriisikomisjon töötab selle nimel, et inimeste elektrivarustus esimesel võimalusel taastada.


„Täna oleme olukorras, kus on juba üle kahe nädala väldanud ulatuslikud elektrikatkestused, ja kuniks puud langevad liinidele, jätkuvad kahjuks ka katkestused. Üle 20 000 kilomeetri elektriliine läbib metsaalasid, mis tähendab ka puudest tingitud riketele avatud. Viimastel nädalatel maha sadanud paks lumi on puud ja oksad muutnud nii raskeks, et need kukuvad järjest liinidele, tekitades ühel ja samal liinil korduvaid rikkeid. Mehed korjavad ühes kohas neli puud ära ja saavad korda, astuvad mõned meetrid edasi ja kukuvad uued puud või oksad ja nad alustavad samas kohas kõike uuesti. See on põhjus, miks on ulatuslikke rikkeid nii palju ja nii pikal perioodil,“ selgitab Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

„Rikkeid on lahendamas üle 200 inimese kahes vahetuses. Oleme kaasanud abijõud Lätist, pannud kopteri ohtlikke oksi eemaldama, kaasanud lisajõude puude eemaldamiseks ja Päästeameti abi rasketehnika osas. Täna saame anda lubadused, et Viljandi-, Valga-, Võru- ja Põlvamaal lahendame täna tekkinud keskpinge rikked 72 tunni jooksul, samuti ka Kose, Kuusalu ja Loksa piirkondades. Mujal piirkondades võtab tänaste keskpinge rikete lahendamine aega kuni 48 tundi. Madalpinge rikkeid lahendame paralleelselt, aga viimaste riketega võib aega minna kuni nädala lõpuni,“ selgitas Härm.

Likvideerime rikkeid järjekorras, ennekõike elutähtsa teenuse osutajad nagu haiglad ja hooldekodud, siis vee-ettevõtted, lasteaiad jne ning suurema klientide arvuga piirkonnad. Iga klient saab personaalse teavituse, kui tema piirkond on töösse võetud ja esmane prognoosaeg teada. Samuti saadame teate, kui rike on likvideeritud ja meie andmetel vool olemas.

NB! Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.