Uudised

Uus andmeportaal aitab leida võimalusi energiakasutuse tõhustamiseks

14.05.2014
Elering, Elektrilevi, VKG Soojus, Taastuvenergia Koda ja Ericsson Eesti on loonud targa energiavõrgu andmeportaali Estfeed, mille eesmärk on pakkuda turuosalistele välja võimalusi energiakasutuse tõhustamiseks.

Estfeedi andmevahetusportaalis saab võrguettevõtja, tootja ja tarbija omavahel paremini suhelda, energiatarbimisel kogutavaid andmeid analüüsida ning muuta need lõpptarbija jaoks paremini mõistetavaks ja kasutatavaks.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul aitab selliselt korraldatud tõhusam andmevahetus viia avatud elektrituru võimalused lihtsamini kõikide turuosapoolteni, sh tarbijateni. „Omades rohkem infot reaalsetest vajadustest, saab kasutada energiat tasakaalukamalt ja säästlikumalt ning saavutada ka kokkuhoid energiakuludelt,“ sõnas Veskimägi.

Esimesed rakendused andmevoo paremaks mõtestamiseks luuakse koostöös Ericsson Eestiga hiljemalt 2015. aastaks. Eleringi pakutav nutilahendus aitab näiteks hinnata, kui palju energiatarbijaid peaks koonduma, et rääkida võrguoperaatoriga läbi energiatarbimise vajadus ning selle planeerimisel hinda alla tuua.

Elektrilevi rakenduse abil saavad aga ka energeetikahariduseta inimesed oma tarbimiskohas peakaitsme suuruse osas teadlikumaid ja kasulikumaid otsuseid teha, VKG Soojuse rakendus on võimeline tuvastama tarbimisega seotud energiakadusid ning Taastuvenergia Koja lahendus aitab koondada hajutatult paiknevad taastuvenergiast elektri mikrotootjad nn virtuaalseks elektrijaamaks, et elektriturul ühiselt tegutseda.

Estfeedi andmeportaal on tulevikus avatud aga ka kõigile teistele arendajatele, kes soovivad pakkuda olemasoleva andmevoo baasil uusi teenuseid, mis energiakasutust tõhusamaks muudaksid. Kuna energiatarbimise andmeid on võimalik intergeerida muude andmebaasidega, siis on kasutusvõimalusi piiramatult.

Estfeed on Eleringi eestveetav ja Norra toetusprogrammist rahastatud projekt, milles osalevad partnerid nii energiataristu kui ka tootjate ja tarbijate poolelt, et muuta energiatarbimisel kogutavad andmed lõpptarbija jaoks mõistetavaks ja kasutatavaks.

Lisainfo:
Ivo Kallasmaa
Estfeed kommunikatsioonijuht
[email protected]