Uudised

Elektrilevi hakkab kõiki hankeid läbi viima riigihangete e-keskkonnas

28.05.2014
Käesolevast nädalast hakkab Eesti suurim jaotusvõrguettevõte Elektrilevi kõiki hankeid läbi viima riigihangete elektroonilises keskkonnas.

Sellega kasvab hangete avatus, läbipaistvus ja võimalike osalejate ring, kuna kõik hanked hakkavad olema senisest palju suurema kasutajaskonnaga keskkonnas.

“Kui seni kasutasime riigihangete registrit vaid suuremate hangete tegemiseks, siis nüüd viime tasuta keskkonda üle absoluutselt kõik meie avaldatavad hanked. Sellega jäävad ära IT-kulud meie oma keskkonna ülalpidamisele ja arendamisele. Pakkujad saavad nüüd hea ülevaate kõikidest meie hangetest ühest kohast,” selgitas Elektrilevi hangete osakonna juhataja Koit Semjonov. Tema sõnul lõpetas Elektrilevi hanketeadete avaldamise vanas, Oracle’i eHK nimelises keskkonnas 26.maist.

Riigihangete e-keskkonna eelisena toob Semjonov välja töökindluse, mugava päringute tegemise võimaluse teistesse registritesse ning näiteks e-pakkumuste vastuvõtmise ja avamise reaalajas. See teeb hangete menetluse lihtsamaks, läbipaistvamaks ja sujuvamaks.

Elektrilevist saab Rahandusministeeriumi hallatavas e-riigihangete keskkonnas hangete arvult suurim hankija. Möödunud aastal viis ettevõte läbi 1200 hankemenetlust kogusummas 55 miljonit eurot. Elektrilevi hangib elektrivõrgu ehitamiseks ja hoolduseks vajalikke töid, materjale ja seadmeid.

Elektrooniline riigihangete keskkond on 2011. aastast käivitunud innovaatiline töökeskkond, mis koosneb infoportaalist ja riigihangete registrist, mille abil saavad hankijaid korraldada riigihankeid elektrooniliselt ja pakkujad nendel osaleda.

Tuuli Sokmann
Elektrilevi kommunikatsioonijuht
Tel: 51 22 562