Uudised

Elektrilevi soovib võrgutasu langetada

24.09.2018

Võrguettevõte Elektrilevi esitas täna Konkurentsiametile taotluse võrguteenuse hinna langetamiseks alates järgmisest aastast. Kui Konkurentsiamet taotluse kooskõlastab, väheneb Elektrilevi klientide võrgutasu keskmiselt 8 protsenti. Hinnamuudatus on pakettide lõikes erinev.

Hinnalangust võimaldavad Elektrilevi kasvanud efektiivsus ja soodne majanduskeskkond: suurenenud tarbimismahud ja madalad intressid finantsturgudel. Mõju avaldab ka eelmisel aastal muutunud hinnakujundus ja kehtima hakanud püsitasu, mis on muutnud efektiivsemaks elektrivõrgu kasutamise.

Viimase aasta jooksul on Elektrilevi kliendid loobunud 3%-st kasutuseta seisnud võrguvõimsusest ja lõpetanud enam kui 2000 võrgulepingut kohtades, kus elektrit ei tarbitud. “Meil on hea meel, et saame vähenevate kulude ja hinnalanguse näol need kasud nüüd klientideni tuua,” ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

Ta lisas, et kuna Elektrilevi võrgus hoitakse koguni 60 protsenti liinidest töökorras vaid 5 protsendi elektritarbimise jaoks, on efektiivsuse otsimine kriitilise tähtsusega. „Võrgu juhtimist on aidanud tõhusamaks muuta digitaliseerimine, seadmete kaughaldus ja efektiivsemaks muudetud tööprotsessid. Seeläbi oleme suutnud hoida tegevuskulusid stabiilsel tasemel vaatamata ümbritsevas keskkonnas toimuvale hinnakasvule. Võrgu efektiivsemale kasutamisele aitab kaasa ka hinnakujundus, mis arvestab kliendi jaoks valmis hoitavat võrguvõimsust,“ ütles Tiisvend.

Tema sõnul aitab üha efektiivsem võrguteenus ka tulevikus võrguteenuse hinda võimalikult madalana hoida. „Kui näiteks põhjanaabritel on võetud suund tippkvaliteediga võrgule märkimisväärse hinnatõusu kaudu, siis meie Eestis otsime lahendusi, kuidas pakkuda hea kvaliteediga teenust mõistliku tasuga,“ selgitas Tiisvend. Võrgutasu langeb rohkem suurematele tarbijatele ja muutus on väiksem tarbimiskohtades, kus elektrit tarbitakse vähem. Selline hinnakujundus vastab proportsionaalsemalt kuludele, mida Elektrilevi teeb võrguühenduse ülalhoidmiseks, Koduklientidele langeb võrgutasu keskmiselt 6 protsenti ja ettevõtetele keskmiselt 9 protsenti.

Elektrilevi esitas käesoleva aasta märtsis Konkurentsiametile andmed ettevõtte kulude ja tulude kohta, millele on järgnenud põhjalik tegevus- ja finantsnäitajate ning põhjendatud hinnataseme analüüs. Täna esitas Elektrilevi taotluse hinna langetamiseks koos kavandatava hinnakirjaga. Kui Konkurentsiamet taotluse kooskõlastab, avaldab Elektrilevi uue hinnakirja 90 päeva enne selle jõustumist. Eelduste kohaselt jõustub hinnalangus 2019. aasta algusest.

Möödunud aastal langes võrguteenuse keskmine hind Elektrilevi klientidele kahe hinnamuudatusega kokku 9 protsenti. Võrgutasu moodustab elektriarvest keskmiselt kolmandiku. Võrgutasu kujunemisest ja osakaalust elektrikuludest. Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrguettevõte, kes haldab kokku ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.