Uudised

Elektrilevi kasvatas Lääne-Saaremaa klientide varustuskindlust

27.11.2020

Võrguettevõte Elektrilevi uuendas Saaremaal Kuressaare piirkonda jäävat Sikassaare – Nasva õhuliini, mis tagab sealsetele elanikele ja ettevõtetele senisest parema elektrivarustuskindluse. Kuue aastaga on ettevõte investeerinud Saare maakonda suurusjärgus 13,5 miljonit eurot.

Rekonstrueeritud Lääne-Saaremaa tähtsaim elektriliin toidab Nasva, Läätsa, Kihelkonna ja Mõntu piirkonnaalajaamasid ning Sõrve poolsaart. Liini toitel on 3171 klienti, sealhulgas mitmed olulised ekspordiga tegelevad ettevõtted, nagu Baltic Workboats, Saare Fishexport, Läätsa Kalatööstus jt. „Meie pikk siht on elektrivõrgu järjekindel töökindluse kasv. Selle tagamisel oleme eriliselt tähelepanu pööranud ka Eesti suursaartele, kus tormituuled on tihti valjemad kui mandril ning elektrivõrk saab seetõttu rohkem räsida. Aasta-aastalt on võrk ilmastikukindlamaks muutunud ning klientide varustuskindlus paranenud. Saare maakonnas on rikete arv kümne aastaga vähenenud 2,5 korda,“ kirjeldas positiivset nihet Elektrilevi elektrivõrgu ehituse üksuse juht Meelis Melder.

Joonis1: Kümne aastaga on rikete arv Saare maakonnas kahanenud kordades

Sikassaare – Nasva liiniuuendusega tekkis ühtlasi valmidus suuremateks läbilaskevõimsusteks, mis annavad kohalikele tootmisettevõtetele julgustava sõnumi, et tootmiste laiendamised elektrivarustuse võimsuse taha pidama ei jää.

Uuendustööde käigus viidi üks õhuliin 4 kilomeetri ulatuses maa alla, teine liin aga tõsteti 6,3 kilomeetri ulatuses kõrgematele mastidele ja trassi raadamisega kadus otsene oht puude liinidele langemiseks. Nii kasvas taaskord ka ilmastikukindla võrgu osakaal.

Joonis2: Ilmastikukindla võrgu osakaalu kasv Saare maakonnas

Esialgu pidi projekt lõpule jõudma suvel, kuid tööd lükkusid erinevatel põhjusel edasi. Ajagraafikusse tõid korrektuure COVID-19 viirusega kaasnenud piirangud ning naerukajakate pesitsemisperiood.

Nimelt asub kolmandik liinitrassist Linnulahe äärsel looduskaitsealal ja Keskkonnaameti tingimuste kohaselt on seal perioodil 15. aprill – 15. juuli ehitusetööd keelatud, kuna linnud peavad saama rahus pesitseda. Lisaks tuli töödel arvestada, et looduskaitsealal karjatatakse suvekuudel veisekarja.

Projekti kogumaksumuseks koos ettevalmistavate töödega kujunes pea 900 000 eurot. Liiniehitustöid teostas partnerettevõte Connecto Eesti AS.

Alates 2015. aastast on Elektrilevi Saaremaa elektrivõrgu kaasajastamisse investeerinud 13,5 miljonit eurot. Lähiaastatel on plaanis veel üks suurinvesteering. Põhja- ja Lääne-Saaremaal trassil Leisi – Kihelkonna – Läätsa nähakse ette 82 kilomeetri pikkuse õhuliini täismahus uuendamist.