Uudised

Elektrilevi viib partneritega elektrialase koolituse uuele tasemele

16.05.2022

16. mail allkirjastas Elektrilevi Elektrivõrkude Koolituskeskuse koostööleppe. Koostööleppe osapoolteks on lisaks Elektrilevile Elering AS ja VKG Elektrivõrgud OÜ. Eesmärk on Elektrilevi poolt ehitada Kiili valda Koolituskeskus 2023.-2024. õppeaastaks.

Koolituskeskus keskendub eeskätt elektrivõrgu töötajate kutseõppele ja seeläbi eriala propageerimisele. Loodavas koolitus- ja ürituskeskuses saab vastavalt võimalustele võtta vastu ja korraldada erinevaid üritusi tulenevalt sihtrühmade eesmärkidest ja vajadustest.

Koostöö eesmärk on tagada elektrivõrgus teostatavate tööde ohutus ja kõrge kvaliteet, tõsta elektriohutuse taset ja saavutada elektriala kõrge professionaalsuse tase. Koostöö oluline osa on ka tehnilise töötajaskonna täiendkoolitamine, järelkasvu tagamine ja ühise elektritööde teostamise ohutusjuhendi arendamine.

Koostööleppe allkirjastasid Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ja varahalduse juht Rasmus Armas, Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk ja VKG Elektrivõrkude juhatuse liige Ivo Järvala. Esindatud olid ka Kiili vallavanem Aimur Liiva ning vallaarhitekt Eduard Ventman.

„Koostöö valdkonna ettevõtetega uue koolituskeskusega seotud arenduste lahendamisel, sealhulgas asukoha leidmisel, algas juba 2020. aastal. Koostöö koolituskeskuse arendamisel näitab kõigi osapoolte pühendumust elektrivõrgus töötavate spetsialistide koolitusele, aga samuti järelkasvuga seotud küsimustele“ kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm koostööleppega seonduvat.

„Koolituskeskus asub 24 000 ruutmeetril ja hea meel on tõdeda, et kinnistule rajatakse nii põhi- kui jaotusvõrgu õppetaristu. Koostööpartnerina oleme kaasanud Eesti Kunstiakadeemia, kes teadus-arendustöö raames projekteerib koolituskeskuse keskkonnasõbraliku puidust moodulmajana. Energiasektor, sh elektrivõrgud, arenevad kiire tempoga, seetõttu oleme väga rõõmsad, et ka meie järelkasv saab ennast edaspidi parimates tingimustes koolitada,“ lisas Härm.

11. mail tutvustati Eesti Kunstiakadeemia mustermaja näidist. Selle aasta kevadel alustasid EKA PAKK ja Elektrilevi koostööd, et arendada välja modulaarne, tehases toodetav ja ringmajanduslikke põhimõtteid järgiv puidust õppehoone, kasutades EKA poolt arendatud ja avalikult kättesaadavat Mustermaja 369 projekteerimissüsteemi. Infopäeva saab järele vaadata SIIN. Mustermaja hange läheb avalikuks mai lõpus.

Fotol: Vasakult Elektrilevi varahalduse juht Rasmus Armas ja juhatuse esimees Mihkel Härm, Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk ja VKG Elektrivõrkude juhatuse liige Ivo Järvala.

Fotogalerii siin: Facebook