Uudised

Elektrituru seaduse muudatus kehtestab hajatootjatele tagatisraha nõude

24.04.2023

Veebruaris vastu võetud Elektrituru seaduse muudatus kehtestab alates 16. maist 2023 hajatootjatele tagatisraha nõude, mille eesmärk on tagada tootmisvõimsuste senisest kiirem väljaehitamine.

Tagatisraha maksmise nõue hakkab kehtima kõigi üle 15-kilovatise (kW) võimsusega tootmisseadmete liitmiseks elektrivõrguga, välja arvatud korterelamutele rajatavatele tootmisseadmetele. Liitumistaotluse esitamise ajaks peab tootja maksma või muul viisil garanteerima võrguettevõttele tagatisraha 38 000 eurot megavoltampri kohta. Nõutud tähtaja jooksul tootmisega alustamise korral tagastatakse tootjale tagatis. Uus nõue hakkab kehtima ka pooleliolevatele üle 15kW liitumistaotlustele, mille puhul tuleb tagatis ära maksta hiljemalt 16. maiks 2023. Liitumistaotlused, mille eest tagatisraha ei maksta, tuleb uue seaduse alusel tühistada.

Näiteks kui 50 kW võimsusega päikesepargi omanik soovib väiketootjana võrguga liituda, siis peab ta tasuma 50kW x 38€/kW = 1900 eurot tagatist.

„Seadusemuudatus oli vajalik, et elektrivõrku saaks paremini planeerida ja vähendada nn. fantoomliitumiste juhtumeid, kus elektrivõrguga liitumise taotlusi on tehtud ilma kindla plaanita tegelikult tootmisega alustada ning see lükkab liitumise hinna järgnevatele liitujatele üles. Muudatus aitab tagada, et võrguressurss ei jää pikaks ajaks asjata broneerituks ning võrgule pääsevad mõistlikel tingimustel ligi just need, kes plaanivad seal päriselt toimetama hakata,“ selgitas MKMi energiaturgude talituse juhataja Karin Maria Lehtmets.

„Viimase kahe aastaga on Elektrilevi võrku lisandunud 10 000 hajatootjat ja käesoleva aasta esimeses kvartalis on mikrotootjate liitumistaotlused teinud uusi rekordeid – 400 rohkem kui eelmisel aastal. Oleme nõus, et see valdkond vajab paremaks toimimiseks järk-järgult täiendavaid tingimusi ja regulatsioone ning omalt poolt teeme kõik, et nende rakendamine mõjutaks kliente võimalikult vähe,“ lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Elektrilevi kutsub kõiki teemast huvitatuid osalema 27. aprillil 2023 kell 15.00 algaval webinaril, mille käigus selgitatakse seaduseelnõuga kaasnevaid muudatusi. Muudatust tutvustavad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude talituse juhataja Karin Maria Lehtmets, Elektrilevi regulaator- ja õigusvaldkonna juht Rudolf Penu ning Elektrilevi elektrivõrgu liitumiste valdkonnajuht Marii Uduvee. Webinari saab jälgida ja küsimusi esitada järgnevalt lingilt: Elektrilevi webinar.