Uudised

Elektrilevi viis alajaamade kaughalduse maailma tipptasemele

27.09.2023

Elektrilevi töötab igapäevaselt selle nimel, et tagada kõikidele klientidele järjepidev ja kvaliteetne elektrivarustus. Selleks tehakse elektrivõrgu toimepidevuse tõstmiseks regulaarselt investeeringuid, mis aitavad muuta võrku töö- ja ilmastikukindlamaks. Lisaks võrgu füüsilisele infrastruktuurile, on tänapäevase elektrivarustuse oluline komponent operatsioonitehnoloogia, mis jaotusvõrguettevõtte kontekstis hõlmab peamiselt arvesteid ja alajaamades paiknevaid automaatikaseadmeid.


Automaatikaseadmed seiravad ja nende kaudu on võimalik kontrollida alajaamades toimuvaid füüsikalisi protsesse. Näiteks seiratakse voolutugevust, pinget, temperatuuri ja muid seadmete töötamisega seotud füüsikalisi parameetreid, kusjuures anomaaliate esinemise korral on võimalik nendesse protsessidesse sekkuda. Lisaks omavad automaatikaseadmed ka monitooringu ja infovahetamise funktsiooni, mistõttu on nende kasutusala üpriski lai. Tänapäeval on võimalik automaatikaseadmeid seadistada ja nendelt informatsiooni koguda alajaamadesse füüsiliselt kohale sõitmata. Seda protsessi nimetatakse kaughalduseks, millel on võrreldes automaatikaseadmete kohthaldamisega mitmeid eeliseid. Kaughaldust kasutades ei pea näiteks kulutama automaatikud aega alajaama sõitmiseks, sündmustele on võimalik reageerida kiiremini ning väliste partnerite kaasamine on oluliselt soodsam ja lihtsam.

Alates aastast 2017 analüüsiti võimalusi, kuidas liikuda automaatikaseadmete kaughalduses edasi turvalisemale, töökindlamale ja tänapäevasemale lahendusele. Kogu eeltöö päädis 2020. aastal Elektrilevi juhatuse poolt projekti “Kaughaldus 3.0” ehk “Advanced Remote Engineering Platform” (AREP) algatamisega. Projekti eesmärk oli tagada jätkusuutlik võimekus kaughalduse teostamiseks ning samal ajal vähendada oluliselt tol ajal töös olnud süsteemiga seotud riske.

AREP-i eesmärgid olid niivõrd ambitsioonikad ja uudsed, et projekti otsustati osaliselt rahastada Euroopa Liidu toetusprogrammi Connecting Europe Facility raames. Uus kaughalduslahendus on Euroopas täiesti omanäoline, mistõttu on Elektrilevi teenäitajaks teistele Euroopa riikidele sarnaste lahenduste kasutusele võtmisel. Lisaks teistele konverentsidele ja seminaridele, korraldas Elektrilevi septembris kolmeosalise kogu projekti elukaart ja AREP-it tutvustava veebiseminarii, kus oli kuulajaid üle maailma.

Projektiga on planeeritud lõpule juda 2023. aasta detsembris. On oluline lisada, et AREP on vaid üks etapp Elektrilevi kaughaldusvõimekuse arendamise teekonnal, kuna automaatikamaailm ja seda ohustavad küberohud on pidevas muutumises, millega peavad võrguettevõtjad üle maailma kohanema.