Uudised

Elektrilevi loobub liiniehituses betoonpostide kasutamisest

19.11.2012
Elektrilevi sõlmis lepingu Kuusakoskiga ringlusest kaduvate betoonpostide keskkonnasõbralikuks käitlemiseks.

Uute betoonpostide tarnimisest loobuti juba 1990ndatel ja liiniehitustööde käigus vabanevate betoonpostide asemel eelistatakse immutatud puitposte.

„Elektriliinide maakaablisse viimisel vabaneb iga aasta mitu tuhat betoonposti, kuid rohkem kui tonni kaaluva betoonposti taaskasutamine ei ole majanduslikult otstarbekas ega piisavalt ohutu liinielektrikutele," ütles Elektrilevi hangete osakonna juhataja Koit Semjonov „Kõige keskkonnasäästlikuma lahendusena otsustasime korraldada hanke jäätmekäitlusfirma leidmiseks, kes töötleks betoonpostid ümber ehitusmaterjaliks."

Ühest elektripostist saab ligi 30-50 kg metalli ja 1000 kg betoonkillustikku. Lepinguperioodi jooksul utiliseeritakse hinnanguliselt 15 000 betoonposti, millest toodetakse kokku kuni 500 tonni vanametalli ja 15 000 tonni betoonkillustikku.

Kuusakoski juhatuse liikme Marko Kippa sõnul suunatakse kõik ettevõtte poolt kogutud jäätmed taaskasutusse. "Betoonpostid purustatakse ja eemaldatakse metallarmatuurid, mis võetakse sekundaarse toorainena kasutusele metallitööstustes. Juba täna on 25 protsenti sõiduautodes ning 75 protsenti kodutehnikas kasutatud toorainest saadud vanarauast ja metallijäätmetest," rääkis Kippa. "Ühelt poolt vähendab taaskasutus kõigis ettevõtetes jäätmete käitlemise kulusid, teisalt on see ka keskkonnale kõige säästlikum."

Kokku on Elektrilevi võrgus kasutusel ligi 830 000 elektriposti, millest 480 000 on betoonpostid. Investeeringutega ilmastikukindla maakaablivõrgu ehitamisse väheneb betoonpostide arv aastas ligikaudu 5000 võrra. Elektrilevi ja Kuusakoski vaheline betoonpostide käitlemisleping on sõlmitud kaheks aastaks pikendamisvõimalusega veel üheks aastaks. Lepingu lõplik maksumus sõltub käideldavate postide tegelikust mahust.

Elektrilevi on võrguettevõtja, kes toob elektri kohale kodudesse ja ettevõtetesse ning hooldab ja uuendab elektrivõrku. Ettevõte haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2011. aastal investeeris Elektrilevi võrku 73 miljonit eurot, sel aastal on kavandatud investeeringumahuks 97 miljonit eurot. Elektrivõrgu parandamisse on ettevõte igal aastal suunanud kogu ärikasumi.

Lisainfo:
Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 54 1989