Elektrikaablite nõuetekohasus

Õigesti paigaldatud kaablid on üks osa ehitise terviklikust nõuetekohasusest ja on aluseks kasutusloa saamisel. Järelevalve käigus kontrollime elektrikaablite paigalduse vastavust nõuetele.

Tellin teenuse

Kui palju maksab?

Teenuse hind

42 € / h


Sisaldab sõiduaega objektile ja tagasi.
Minimaalne tööaeg on 1 tund, edasine arvestus toimub 0,5 tunni kaupa.

Lisainfo tellimise kohta

Põhja piirkond

Tallinn, Harjumaa, Pärnu, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa

jarelvalvepoh@elektrilevi.ee
465 4600

Lõuna piirkond

Raplamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Jõhvi, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartu, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa, Viljandimaa

jarelvalvelna@elektrilevi.ee
465 4500