Uudised

Elektrilevi investeeris 9 kuuga üle 67 miljoni euro

13.11.2014
Võrguettevõte Elektrilevi on käesoleva aasta kolme kvartali jooksul investeerinud 67,2 miljonit eurot, millest valdava osa moodustasid elektrivõrgu uuendamise ja töökindluse tagamise investeeringud. Samuti paigaldati kaugloetavaid arvesteid ja ehitati uusi võrguliitumisi.

Kokku on võrguettevõte tänavu ehitanud 521 uut alajaama ja 1214 kilomeetrit kaasaegset ilmastikukindlat elektrivõrku. Sellest 120 alajaama ja 349 kilomeetrit elektriliine valmis kolmandas kvartalis vahemikus juulist septembrini.

„Olulisem faktist, et oleme investeerinud iga päev keskmiselt veerand miljonit eurot, on see, et paraneksid tarbijatele olulised töökindlusnäitajad – rikete arv, kestus ja katkestuse kõrvaldamise aeg,“ selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Tarmo Mere investeeringute tulemuslikkuse mõõdikuid.

Võrreldes eelmise aasta kolme kvartaliga langes rikete arv Elektrilevi võrgus protsendi võrra 14 078 rikkeni. Samuti vähenes keskmine rikke tõttu vooluta olemise aeg majapidamise kohta 7 minuti võrra 86 minutini ja elektrikatkestus kõrvaldatakse keskmiselt 76 minutiga, mis on võrdne eelmise aasta sama näitajaga.

Mere hinnangul võib tulemustega rahule jääda sest ollakse õigel teel, kuid Eesti elektrivõrgu eripärade tõttu tähendab iga samm paremuse poole keerulisi valikuid. „Arvestades, et maapiirkonnas asub 58 protsenti Elektrilevi võrgust, millega teenindatakse vaid 13 protsenti klientidest, tuleb iga investeeritud euro puhul olla kindel selle maksimaalses mõjus võrgu töökindlusnäitajatele.“

Suurimateks valminud ehitustöödeks olid Ahtme piirkonnalajaama uuendamine ja seda ümbritseva elektrivõrgu ümberehitamine Ida-Virumaal, Ida piirkonnalajaama kaablitunneli uuendamine Lasnamäel, Tusti-Muhu kaabelliini ehitamine ja Kõue-Ardu õhuliini asendamine ilmastikukindla maakaabliga.

Lisainfo ja küsimused:
Kaarel Kuusk
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 52 85 049