Uudised

Igal aastal hooldab Elektrilevi 2,5 miljoni euro eest liinikoridore

26.01.2017

Elektrilevi sõlmis nelja partneriga 5-aastased lepingud elektriliinide ümbruse puhastamiseks võsast ja puudest. Lepingute kogumaht on ligikaudu 2 miljonit eurot ning need hõlmavad liinikoridoride hooldustöid Lääne-Viru, Tartu, Jõgeva, Järva ja Võru maakondades.

Üle Eesti on Elektrilevil liinikoridoride hooldustöödeks kokku 17 partnerit. Igal aastal puhastatakse võsast, okstest ja puudest umbes 3000 kilomeetrit liine ning võrguettevõttel kulub neile aastas keskmiselt 2,5 miljonit eurot. Elektrilevi ligi 61 000 kilomeetrisest võrgust asub metsastel aladel umbes 15 000 kilomeetrit ning nii saab viie aastaga metsasel alal asuvatele liinilõikudele nii-öelda „ring peale“.

Kuna üheks sagedasemaks rikete põhjustajaks on liinide langenud puud, on liinikoridoride hooldus elektrivarustuse tagamiseks väga oluline.

Hooldustöödel vaadatakse, milliseid metsatüüpe liinid läbivad. Kui on tegemist sega- või lehtpuumetsadega, tehakse liinikoridor puudest puhtaks laiemalt. „Lehtpuumetsas kukub suure tuule või paksu lumega kõige enam puid liinidele. Seevastu tugevate okaspuumetsade puhul on puhastatav koridor kitsam, sest okaspuud on nii kergesti ei murdu,“ selgitas hoolduse põhimõtteid Elektrilevi korrashoiutööde juht Kalmer Susi.

Kõik liinikoridoride hooldustööd kooskõlastatakse maaomanikega. „Palume maaomanikelt kooskõlastamisel mõistvat suhtumist. Lisaks varustuskindlusele on liinikoridoride hooldus oluline ka ohutuse seisukohast, et maha kukkunud liinid ei seaks ohtu inimelusid,“ rõhutas Susi.

Kooskõlastamisel lepitakse kokku tööde aeg ja asukoht. Liinikoridoride hoolduse käigus raiutud materjal kuulub maaomanikule.

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
5693 8148
[email protected]