Uudised

Elektrilevi hangib 45 miljoni euro eest võrgutöid ja -materjale

24.11.2017

Elektrilevi avaldas rahvusvahelise riigihanke, mille eesmärgiks on kuni 2022. aasta suveni elektritööde raamlepingu partnerite leidmine kuues Eesti piirkonnas. Koos kasutatavate materjalidega eeldatavalt 45 miljoni euro suuruse maksumusega hange on erakordne, sest kunagi varem pole Elektrilevi antud piirkondades nii palju erinevat liiki töid ühe raamlepingu alla koondanud.

Käimasoleva hankega soovib Elektrilevi elektritööde teostamise partnerid leida Ida- ja Lääne-Virumaal, Järvamaal, Raplamaal, Hiiumaal ja Saaremaal ning Harjumaa idaosas. Partnerid hakkavad nimetatud piirkondades likvideerima elektrivõrgu rikkeid, läbi viima plaanilisi liinihoolduse ning elektrivõrgu remondi- ja ehitustöid.

„Peamine põhjus, miks Elektrilevi erinevat liiki tööd ühte hankesse koondab, on võrgurikete vähenemine,“ ütles Elektrilevi ehitusosakonna juht Kristo Külljastinen. „See võimaldab meil tegutseda kuluefektiivsemalt ja hankida erinevad tööd ühelt elektritööde partnerilt, kellele me muuhulgas anname suurema vastutuse rikete kõrvaldamisel“.

Rikked Elektrilevi võrgus on tänavusel aastal üle Eesti võrreldes nelja aasta taguse ajaga vähenenud ligikaudu kaks korda. Kui 2013. aastal registreeris Elektrilevi oma võrgus kokku 23 300 riket, siis 2017. aastal on rikkeid registreeritud oktoobri lõpu seisuga 10 600.

Külljastinen lisas, et tulenevalt vastutuse ja tööde ampluaa suurenemisest on seekordses lepingus kehtestatud rangemad nõude tööde kvaliteedile, rikete likvideerimise kiirusele ja tööde tähtaegsusele.

Hankele pakkumise esitamise tähtaeg on 2018. aasta jaanuaris. Uute lepingute alusel hakatakse Elektrilevile võrgutöid tegema alates 2018. aasta aprillist. Lepingu kehtivus on 4 aastat ja 3 kuud.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

Peeter Liik
kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55548206
peeter.liik@elektrilevi.ee