Uudised

Elektrilevi sõlmis võrgutööde raamlepingud 40 miljoni euro väärtuses

01.03.2018

Elektrilevi sõlmis kuues Eesti piirkonnas raamlepingud võrgutööde tegemiseks kuni 2022. aastani. Elektrivõrgu ehitus-, hooldus- ja remonttööde lepingute koguväärtus on ligikaudu 40 miljonit eurot. Kunagi varem pole Elektrilevi võrgutööde raamhankega nii palju erinevaid elektrivõrgu töid partneritelt hankinud.


Partnerid hakkavad likvideerima elektrivõrgu rikkeid, tegema liinihoolduse ning elektrivõrgu remondi- ja ehitustöid Ida- ja Lääne-Virumaal, Järvamaal, Raplamaal, Hiiu- ja Saaremaal ning Harjumaa idaosas.

„Rikked Elektrilevi võrgus on viimase viie aastaga peaaegu kaks korda vähenenud, mis tähendab, et selleks otstarbeks oma majas 24/7 valmisolekut hoida ei ole mõistlik. Mitmete erinevat liiki tööde viimine partnerite kätte aitab meil efektiivsemalt tegutseda ja ka partnerettevõtetel tõhusamalt töövoogu planeerida ja juhtida,“ ütles Elektrilevi ehitusvaldkonna juht Kristo Külljastinen.

Rahvusvahelise hanke tulemusel sõlmis Elektrilevi kuus lepingut. AS KH Energia-Konsult koos OÜ Pluvo hakkab võrgutöid tegema Ida-Harjumaal, OÜ Elrek-Mont Ida-Virumaal, OÜ Arendus & Haldus koos Empower AS-iga Lääne-Virumaal, AS Connecto Eesti Järvamaal ja Raplamaal ning Empower AS Hiiu- ja Saaremaal.

„Tulenevalt võrgu arengust ja ootusest efektiivsele võrguteenusele liigume suunas, kus Elektrilevi roll on üha enam insenerteadmiste abil elektrivõrku planeerida, töid targalt tellida ja juhtida. Võrgutöid teeme aga üha rohkem partnerite abiga,“ kirjeldas Külljastinen võrgu arengust tulenevat suunda.

„Sellega kaasneb meile mõistagi ka suur vastutus partnerettevõtete koolitamisel ja ühtse kvaliteedi tagamisel – partnerid on meie käepikendus kliendi ees ja peame hoolitsema võrgutööde kompetentsi eest mitte ainult oma ettevõttes, vaid turul tervikuna,“ lisas ta.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab ettevõte 40 protsenti Eesti tänavavalgustuspunktidest ja piloteerib kiire interneti jaoks avatud sidevõrgu rajamist elektritaristule.

Peeter Liik
kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55548206
peeter.liik@elektrilevi.ee