Uudised

Hooletu puulangetaja põhjustas Muhumaal ulatusliku rikke

28.02.2019

Eile oli Muhu saarel 215 inimest ligi 13 tundi vooluta, kuna piirkonnas metsatöid teinud kohaliku elaniku tegevuse tagajärjel langes puu liinile ning murdis betoonmasti.

Katkestus algas kell 9:25 ja kõik kliendid said voolu tagasi kell 21:23. Katkestuse põhjuseks oli kohaliku elaniku hooletu tegevus puu langetamisel, mis liinile vajus ja betoonmasti murdis. Kuna antud piirkonnas ei olnud võimalik kasutada ringtoidet, et klientide elektrivarustus ümber suunata, sai elektriühenduse taastada alles siis, kui murtud mast oli vahetatud ja juhtmed uuesti mastidele tõstetud.

Rikke lahendamise tegigi ajakulukaks betoonmasti vahetamine. Vastavad materjalid tuli rikkebrigaadil kohale tuua Kuressaarest, lisaks tekkis pärastlõunal tõsine probleem rikkekohale ligi pääsemisega. Mõnikümmend meetrit enne vahetamist vajavat masti jäid kinni nii tõstuk kui ka ekskavaator, maa oli väga märg ja pehme. Appi kutsuti üks kohalik linttraktor, millel oli aga samuti probleeme täpsesse kohta tulemisega, kuna traktor kaalus rohkem kui 10 tonni ja kohalikud kruusateed ei lubanud tegelikult nii raskel sõidukil nende teede peal sõita.

Linttraktor pidi omakorda ootama nii Maanteeameti kui ka politsei kinnitust, et erandkorras võib siiski üle 10 tonni kaaluva sõidukiga neid teid kasutada. Pärast kella viit jõudis linttraktor objektile ja siis võis alata masti vahetamise töö, mis keerulistes oludes vältaski umbes neli tundi.

Elektrilevi palub kõigil, kes elektriliinide (nii õhuliini kui ka maakaabli) lähistel metsa- või kaevatöid teevad, suhtuda sellesse äärmise ettevaatlikkuse ja ohutundega. Kergemal juhul võib see põhjustada katkestuse sadadele klientidele, raskemal juhul seada ohtu selle sama inimese elu, kes liinide lähistel hooletult tegutseb.

Elektriliinide kaitsevööndis töid tehes on kohustus see tegevus eelnevalt Elektrileviga kooskõlastada. Rohkem infot leiab siit.