Uudised

Raplamaal paranes varustuskindlus pea 1500 kliendil

08.02.2021

Eesti suurim võrguettevõtte Elektrilevi kasvatas varustuskindlust Raplamaal, uuendades Kaiu alevikus asuvat alajaama ning ümberkaudset elektrivõrku, viies osa õhuliinist maa alla ja osa puude langemistsoonist kõrgemale. Varustuskindlus paranes 1485 kliendil, kaasa arvatud kõrge prioriteetsusega Kaiu hooldekodul.

2019. aastal alustatud uuendustööde tulemusena muutus Kaiu alajaam täielikult kaugjuhitavaks. Võrreldes varasemaga kasvas ümberlülituste võimekus, mis tähendab, et liinilõigu rikke korral saab voolu teist liini pidi ringi suunata ja nii ei pruugi kliendid elektrikatkestust isegi tajuda. „Kaiu puhul on tegemist piirkonnaga, kus nõukogude aegsed skeemid ja seadmed vajasid uuendamist. Elektrivõrgu taristu elutsükliks loetakse 40-50 aastat ja selle täitudes hakkavad seadmed juba füüsiliselt väsima. Kuna meie prioriteet on klientide varustuskindluse järjepidev kasv, siis sarnased investeeringud täidavad seatud eesmärke kõige otsesemalt,“ kommenteeris Elektrilevi varahaldusjuht Rasmus Armas, lisades, et rikete arv Raplamaal on viimase kümne aastaga vähenenud kordades.

Joonis 1: Rikete arv Raplamaal on kümne aastaga vähenenud enam kui kaks korda

Varustuskindluse kasvatamisel arvestab Elektrilevi üha teadlikumalt keskkonnasäästlikkuse aspekti. Kui olemasolev infrastruktuur võimaldab loodust vähem koormata, on esmatähtis sarnase põhimõtte kohaselt ka käituda. Antud projekti juures on heaks näiteks seni raudbetoonmastidel jooksnud 1,2 km pikkuse liinilõigu tõstmine oluliselt kõrgemate metallsõrestikmastide otsa. Kõrged mastid olid varasemast olemas, aga tööst välja viidud. „Keskkonna säästmise seisukohalt ei olnud mõistlik hakata uut liinitrassi kõrvale rajama ning seetõttu võtsime kasutusse olemasoleva. Täiendavat keskkonnakoormust ei tekkinud, ent varustuskindlus kasvas, kuna kõrgele tõstetud liinile puud langeda ei saa, ükskõik kui rajud ilmaolud väljas valitseks,“ sõnas projektijuht Tõnu Männik.

Kaiu uus alajaam pingestati detsembris. Uuendustööde tulemusena on alajaamal võimekus olla Kose piirkonna tarbimise kasvades sobivaks ühenduslüliks Kose ja Rapla vahel, mis võimaldab toite suunamist Rapla alajaama. See annab investeeringule maakonna piiridest väljuva mõõtme.

Töid teostas AS Merko Ehitus. Investeeringu mahuks kujunes pisut üle 1 miljoni euro. Kevadeks jäid üksikud haljastusega seotud vaegtööd.

Viimase kuue aastaga on Elektrilevi Rapla maakonna elektrivõrgu taristusse sihipäraseid investeeringuid teinud enam kui 11,5 miljoni euro eest. Käesoleval aastal on suurima investeeringuna kavas Keava piirkonnaalajaama likvideerimine ja Rapla – Keava liini põhjalik uuendamine. Selle tulemusena saab Rapla ja Kehtna vaheline võrk võimsust juurde, paigaldatakse 7 uut komplektalajaama ning 11,7 km kaabelliine.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

Esikaane pildi ja video autor: Karl-Erik Kumm / Elektrilevi