Uudised

Elektrilevi lubab elektrivarustuse Jõgevamaal taastada hommikutundideks

27.04.2021

Tänane ulatuslik elektrikatkestus Jõgeval ja selle lähiümbruses, mis oli põhjustatud piirkonnaalajaama põlengust, saab lõplikult likvideeritud hommikutundideks. Kui algselt jäi rikke tulemusena vooluta 8023 klienti, siis hetkel on vooluta 3205 klienti. Enam kui 4700-le kliendile õnnestus elekter tagasi tuua ümberlülituste kaudu.

Lähitundidel loodab Elektrilevi elektrivarustuse taastada veel 763-le kliendile, ülejäänutel taastub vool hommikutundideks. Prognoosaegade täpsustumisel teavitame kliente personaalselt SMS-i teel.

Varujaotla transpordiks ettevalmistamine FOTO: Karl-Erik Kumm/Elektrilevi

Ulatusliku rikkega seotud sündmused hakkasid hargnema täna hommikul kui juhtimiskeskus fikseeris süsteemis häire kell 8.39. Selgus, et tegemist oli piirkonnaalajaama põlenguga. Juhtunu täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel, aga põleng sai tõenäoliselt alguse kaablikeldris paiknenud keskpingekaablitest. Kell 9.45 anti Päästeametile luba tulekustutustöödeks. Põleng saadi kontrolli alla, küll said tugevalt kahjustada nii alajaama hoone kui ka seadmed.

Varustuskindluse tagamiseks on Elektrilevil alaliselt reservis mitu varujaotlat, millest üks oli tehniliste parameetrite poolest igati sobilik asendamaks põlengus kannatada saanud Jõgeva alajaama vastavat seadet. 25 tonni kaaluva varujaotla transportimine Tallinnast Jõgevale vajas eritehnikat. „Jaotla jõudis Jõgevale kella 19 paiku ning pärast selle paika sättimist sai koheselt hakata kaableid ühendama, kuna kõik vajalikud eeltööd olid juba tehtud,“ kirjeldas mitmetahulist tööprotsessi Elektrilevi elutähtsa teenuse juht Jüri Klaassen. „Tahan tänada partnereid, kes suurte jõudude ja vajaliku eritehnikaga kiirelt reageerisid. Kõik mõistavad, et kriisimomentidel on tähtis panustada,“ lisas Klaassen.

Kriisi lahendamisel pakkus Elektrilevi Jõgeval tuge kohalikele ettevõtetele ja elutähtsa teenuse pakkujatele generaatorite näol, mis aitasid elektrikatkestustest tingitud mõjusid leevendada.

Palume vabandust rikke mõjupiirkonda jäänud klientide ees, kelle tavapärane elukorraldus oli tänasel päeval suuresti häiritud.