Uudised

Elektrivarustuse taastamine Jõgeval on lõpusirgel

28.04.2021

Täna, kell 14.30 õnnestus Elektrilevil taastada elektrivarustus veel 1300-le Jõgeva linna ja linna lähiümbruse kliendile, kellel eile hommikupoolikul alajaama põlengu tõttu elektrivarustus katkes.

Enam kui ööpäeva väldanud kriisiolukorra lahendamisega on tegelenud pea poolsada Elektrilevi ja partnerettevõtete inimest, neist paarkümmend on otseselt seotud taastamistöödega Jõgeval.

Esialgse prognoosi kohaselt oli lootus elektrivarustus taastada 24 tunni jooksul esmasest prognoosaja andmisest ehk täna kella 11-ks, kuid kahjuks on kulunud taastamistöödeks aega mõne tunni võrra enam. Siinkohal saab välja tuua kaks peamist põhjust.

„Öösel, uute kaablite ühendamisel uue alajaama alla tekkis ettenägematu viivitus ja paar ühendust oli vaja ümber teha, mis tõi kaasa täiendava ajakulu. Lisaaega on nõudnud ka faseerimine ehk uue alajaama elektrivõrguga liitmine, kus kõik kolm faasi peavad ühtima ülejäänud võrguga. Vastasel juhul ei ole võimalik tarbijaid elektrienergiaga varustada. Keerukust lisab varasema alajaama hävinemine, mistõttu puuduvad faseerimist lihtsustavad võrdlusandmed,“ selgitas Elektrilevi elutähtsa teenuse juht Jüri Klaassen.

Algselt rikkest mõjutatud 8023 kliendist ootasid elektrivarustuse taastamist enam kui ööpäeva 2218 klienti. Neist 916 klienti on seni vooluta, kuid Elektrilevi teeb kõik, et elektrivarustus taastuks esimesel võimalusel.