Uudised

Elektrilevi tänab kriisi lahendamisel kõiki partnereid, kohapealset kriisistaapi ja Jõgeva inimesi

29.04.2021

Käesoleva nädala kaks kriitilist päeva Jõgeval andsid meile võimaluse ja kohustuse hingata ning tegutseda ühes rütmis. 27. aprilli hommikul toimunud alajaama põleng tähendas mitmele tuhandele Jõgeva linna ja selle lähiümbruse elanikule elektrivarustuse katkemist pea 31 tunniks. Jah, väga paljud rikke mõjupiirkonda jäänud inimesed said elektri tagasi loetud tundidega, aga tingituna rikke raskusastmest pidid paljud tavapäraste toimingute juurde naasmist ikkagi pikalt ootama.

Elektrilevi koos partneritega, keda siinkohal eraldi tänada soovime – Enefit Connect, Leonhard Weiss, Empower, Terasteenus – said koheselt aru, et olukord Jõgeval on tõsine ja koondada tuleb kõik jõud. Elektrilevi kriisistaabis seati paika üldine tegevuskava. Esimese asjana tuli leida lahendused elutähtsate teenuste toimepidevuse osas. Suur kiitus kohalikele ettevõtetele, kelledest paljudel olid olemas varugeneraatorid ja võimekus generaatorite toitele üle minna. See aitas olulisi teenuseid, nagu haiglaravi, veevarustus, mobiilne side, kütuse tankimine jne töös hoida.

Alajaama põlengus hävinemise tõttu oli Jõgeval vajalik täiesti uue keskpinge alajaama töösse viimine. See on paraku ajamahukas, isegi kui kõik vajalikud seadmed ja spetsialistid on kiirelt võtta. Kulub tunde, et 25 tonnine veos ette valmistada ning kohapeale transportida, kulub tunde, et uute kaablite otsad alajaamaga ühendamiseks ette valmistada, kulub tunde faseerimiseks ehk alajaama võrguga liitmiseks jne. Elektrivõrgu tööde puhul kehtib väga otseselt ütlus: „Üheksa korda mõõda ja üks kord lõika.“ Ka ajakriitilistes olukordades tuleb sellega arvestada. Ohutuse aspekt, võrguanalüütika ja kõik muu sinna lisaks.

Täname kohapealset kriisistaapi, vallajuhte ja Päästeametit, kellega me pidevalt ühenduses olime ja infot vahetasime. Täname Jõgeva inimesi, kes kannatlikult ootasid ja andsid meile võimaluse liigse surveta taastamistöid teha, usaldades meie teadmisi ja kompetentsi.

Täname meediaväljaandeid, kes aitasid meil reaalset olukorda selgitada ning olulise teabega võimalikult paljude inforuumi jõuda.

Alati on ootused suuremad ja peavadki olema. Iga kriis annab õppetunni, et järgmisel korral tegutseda veelgi oskuslikumalt.

Autor: Elektrilevi

Mihkel Härm

Elektrilevi juhatuse esimees