Uudised

Päikesepargid andsid Elektrilevi võrku rekordilise võimsuse

13.05.2021

Päikeseelektrijaamade poolt genereeritud võimsus Elektrilevi võrku ületas esmakordselt tunni keskmise võimsusena tähise 200 megavatti (MW). Rekordiline võimsus 201,9 MW toodeti 18. aprilli päikeselisel pärastlõunal vahemikus kell 13-14, moodustades Elektrilevi tarbimismahust ligi 30%. Pea iga kolmas jaotusvõrgu klient sai pärastlõunasel tunnil pistikusse päikeseenergiat.

2019. aastal hoo sisse saanud ning tänu riiklikele toetusmeetmetele ja keskkonnateadlikkuse tõusule hüppeliselt kasvanud päikeseelektrijaamade rajamise buum toob üha tempokamalt kaasa rekordilisi päikeseenergia toodangu mahte. Päikeseelektrijaamade poolt Elektrilevi võrku antud elektrienergia kogus kasvas aprillis võrreldes aasta taguse perioodiga enam kui kaks korda. Mullu aprillis oli toodangu maht võrku 13 GWh ja tänavu 28 GWh.

Eesti taastuvenergia sektori jätkuvalt kiirele arengule on kaasa aidanud Elektrilevi võimekus võrku arendada kahesuunaliseks, et kõik hajatootjad saaksid rohelist energiat võrku pakkuda. „Ühest küljest tekitab hajatootmise kasv meile uusi väljakutseid, teisalt me soovimegi igakülgselt rohepöördele ehk taastuvenergia tootmise kasvule kaasa aidata,“ kinnitab Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. „Taastuvenergia on tänapäeva trend, mis tuleneb teadlikkuse tõusust ja sellega kaasnevast arusaamast, et ümbritsevat keskkonda on vaja hoida. Oleme teinud pingutusi, et liitumine võrguga oleks väiketootjatele võimalikult lihtne, arusaadav ja vähe tülikas. Kuni 15 kW võimsusega mikrotootjad saavad liitumise üldjuhul 30 päeva jooksul.“

Joonis 1: Elektrilevi võrgus olevate päikeseelektrijaamade tipuvõimsused päevade lõikes (tunni keskmise võimsusena). Perioodil märts-aprill 2021.

Koos päikeseelektriga tegi 18. aprillil rekordi ka hajatootmise jaamade (lisaks päikesele veel tuul, hüdro ja biogaas/biomass) summaarne võimsus kui Elektrilevi võrgus toodeti ja suunati tarbimisse 236 MW taastuvelektrit.

2020. aasta lõpu seisuga oli Elektrilevi jaotusvõrguga ühendatud elektritootmisseadmeid ligi 6700 tarbimiskohas, millede summaarne maksimumvõimsus ulatus pea 320 MW-ni. Viimase kahe aastaga on ülekaalukalt kõige enam kasvanud päikeseelektrijaamade tootmisvõimsused, seda enam kui 5 korda – 41 MW-lt 213 MW-ni.