Uudised

Järelvaadatav - Elektrilevi webinar "Kuidas saada mikrotootjaks?"

05.04.2022

Webinaril andsime ülevaate konkreetselt mikrotootjate liitumise sammudest ja vastasime tekkinud küsimustele:


Elektrilevi võrguga liitunud elektritootjate arv on viimase kolme aasta jooksul teinud tohutu hüppe ja on endiselt kasvutrendis. Kui 2018. aastal oli Elektrilevi võrku ühendatud 1897 elektritootjat (suurem osa neist päikeseelektrijaamad), siis 2021. aastal oli see number juba 10 616, millest 42% moodustasid mikrotootjad.

Mikrotootja on väiketootja, kes kasutab elektrienergia tootmiseks kuni 15 kW maksimumvõimsusega tootmismoodulit.

„Huvi ise päikesepaneelidega rohelist elektrit toota ja seda ka võrku müüa on kordades kasvanud. Paljudel inimestel puudub aga mikrotootmisega varasem kokkupuude ja küsimusi on palju. Vabade võimsuste ammendumine mõjutab eelkõige suuremaid, üle 15 kW võimsusega tootjaid, kelle võrku ühendamiseks elektrimüügi eesmärgil võib olla tarvis teha võrgutugevdustöid nii jaotus- kui põhivõrgus,“ kommenteeris Elektrilevi tootjaliitumiste tootejuht Marii Uduvee.

„Mikrotootja liitumised üldjuhul võrgutugevdusi ei vaja ning nende liitumisprotsess on lihtne. Webinaril anname ülevaate nendest tegevustest, mis tuleb läbida, et hakata ise päikeseenergia mikrotootjaks,“ lisas Uduvee.

Elektrilevi innustab päikesepaneele paigaldama just väiketootjaid, kes saavad seeläbi vähendada enda elektriarveid ja toota rohkem süsinikuvaba elektrit. Suurte elektrijaamade rajamine peab olema mõistlik äriprojekt, aga iga kodutarbija võiks saada endale päikesepaneelid paigaldada ja seda peaksime riigina toetama. Lisaks aitavad need investeeringud vähendada elektririkkeid ja Eesti sõltuvust fossiilsetest kütustest.

Täpsem info liitumiste kohta [email protected].