Uudised

Elektrilevi investeeringud Pärnumaal 2023 – 2024

15.07.2023

Pärnumaal plaanib Elektrilevi investeerida aastatel 2023-2024 6 miljonit eurot. See toob Põlvamaale 127,7 km ilmastikukindlat võrku, millest 37,5 km on maakaablit ja lisaks 31 uut alajaama.

Ühiskonna ootused elektrivõrgule kasvavad ja muutuvad ajas. Kui varasemalt asetses fookus peamiselt varustuskindlusel, siis täna on lisandunud juurde ka pinge kvaliteet, hajatootmise toetamine, elektrisõidukite laadimine jne. Investeeringuid planeerides peab Elektrilevi kõikide nende tingimustega arvestama.

„Aastal 2023 on planeeritud varustuskindluse tõstmiseks investeerida ca 65 miljonit eurot, mille käigus ehitame 650 km ilmastikukindlat võrku ja uuendame/ehitame 90 alajaama. Teine pool lisandub siia tootjaliitumiste investeeringutest tehtavatest võrgulaiendustöödest. Ka liinikoridoride hooldus ja laiendamine on meil üks prioriteete,“ sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Nagu mujal Eestis, nii ka Pärnumaal on endiselt peamine fookus varustuskindlus, kinnitab Härm. „Pärnumaal rajame varustuskindluse tõstmiseks kokku 127,7 km ilmastikukindlat võrku, millest 37,5 km on uut maakaablit ja vahetame viimase aja statistika järgi kõige rikkelisemad liinid ilmastikukindla õhuliini vastu, mida on kokku 90,2 km.“

Aastal 2022 investeeris Elektrilevi kokku 123 miljonit eurot elektrivõrguga liitumisteks ja töökindluse tõstmiseks. Elektrilevi ehitas möödunud aastal valmis liitumised 6093 elektritootjale, mis tõi elektrivõrku 184 MW uut taastuvenergia tootmist. Aastal 2023 planeerib Elektrilevi investeerida varustuskindluse tõstmiseks 65 miljonit eurot ja liitumisteks ca 70 miljonit eurot.

Härmi sõnul on võetud eesmärgiks järgmise 5 aastaga võrku kiirendatud korras uuendada. Kui eelmise viie aasta jooksul investeeriti 480 miljonit eurot, siis järgmisel viiel aastal on eesmärk Eesti elektrivõrgu paremaks muutmiseks investeerida miljard eurot. See on kaks korda rohkem. „Kokku soovime järgmise 5 aastaga uuendada 11 000 km elektrivõrku ja 3000 madalpinge alajaama ning 40 piirkondlikku kõrgepinge alajaama. See kõik maksabki miljard eurot.“

Elektrilevi haldab igapäevaselt 61 000 kilomeetri jagu elektriliine, millest juba täna on 73% ilmastikukindlat võrku. Kokku on Elektrilevi võrgus 24 500 alajaama.