Uudised

Ehitustööde ja vahendite kallinemine mõjutab Elektrilevi liitumisteenuste hindu

16.11.2023

Sarnaselt muule majanduskeskkonnale on oluliselt kallinenud elektrivõrgu ehitustööde ning elektriseadmete ja -materjalide maksumused. See avaldab jätkuvat mõju Elektrilevi liitumisteenuste hindadele.

Ehitustööde ja materjalide jätkuv kallinemine mõjutab otseselt elektrivõrkude ehituse maksumust. Liitumisinvesteeringute pika, projekttööde puhul keskmiselt aastase valmimisaja tõttu, jõuab tööde ja materjalide hinnatõusude mõju ampri hinda ajalise viitega. Seoses sellega tõuseb alates 1. detsembrist 2023 Elektrilevi liitumistasu aluseks olev ampri hind madalpingel liitumisel kindlaksmääratud piirkonnas ehk kuni 400 m raadiuses alajaamast seniselt 165 eurolt 226,23 euroni ilma käibemaksuta. Alajaamast kaugemal on liitumistasu jätkuvalt tegelike kulude põhine. Antud muudatus ei mõjuta kliente, kes on liitumistaotluse esitanud enne 1. detsembrit 2023 ega neid, kelle liitumine on juba valmimas või lepingupakkumist ootamas. Uus hind rakendub alates sellest kuupäevast laekunud liitumistaotluste alusel tehtavatele liitumispakkumistele.

Ampri hinnaga liitumisteenuste analüüsi andmetest on näha, et kehtiv ampri hind ei ole katnud liitumisinvesteeringute põhjendatud kulusid ei möödunud ega käesoleval aastal valminud liitumislepingute puhul. Võrguteenuse tagamiseks tuleb elektrivõrku järjepidevalt investeerida. Ampri hinda muutmata halveneks Elektrilevi võime täita võrgutasudest finantseeritavat arenduskohustust

Lisaks muutuvad alates 1. detsembrist 2023 ka väiketööde kindlaksmääratud hinnad. Viie teenuse seast kolmel hind tõuseb ning kahel langeb. Uusi hindu rakendatakse alates 1. detsembrist 2023 esitatud liitumistaotluste alusel koostatavatele liitumispakkumistele.

Uued väiketööde kindlaksmääratud hinnad ilma käibemaksuta on järgmised (sulgudes seni kehtiv hind ilma käibemaksuta):

  • Tarbija (sh nanotootja) muutmine mikrotootjaks 523,77 € (seni 452,00 €).
  • Võrguühenduse ühelt faasilt kolmele faasile üleviimine 454,10 € (seni 370,00 €).
  • Võrguühenduse ühelt faasilt kolmele üleviimine koos liitumispunkti asukoha muutmisega 409,84 € (seni 439,00 €).
  • Liitumispunkti asukoha muutmine 276,23 € (seni 315,00 €).
  • Olenevalt tehnilisest lahendusest teenuse hinnale lisanduv liitumiskilp koos paigaldusega 1023,77 € (seni 641,00 €).
  • Väiketööde kindlaksmääratud hindade muutmise on tinginud kaks peamist asjaolu. Esimene on elektritööde materjalide kallinemine võrreldes eelmiste hindade arvutamise aluseks olnud maksumustega. Kõige rohkem on töövõtjatega sõlmitud lepingutes tõusnud liitumiskilbiga seonduvad hinnad. Teine hindade muutmise põhjus tuleneb väiketööna valminud tehniliste lahenduste tegelikust tööde ja materjalide vajadusest, mis kahe teenuse puhul on osutunud esialgu prognoositust väiksemaks ja võimaldab teenuste hindu langetada.