Uudised

Äikesekahjusid saab ennetada

19.07.2012
Äike põhjustab aastas tuhandeid elektririkkeid, mis võivad tekitada kahju tundlikele elektroonikaseadmetele. Kahjude vältimiseks tuleks seadmed pikse eel vooluvõrgust välja tõmmata või kasutada spetsiaalseid kaitseseadmeid.

Sel aastal on äikese tõttu Elektrilevi võrgus toimunud 470 riket, neist valdav osa juuni- ja juulikuus. Äikesest tingitud rikete tõttu on tänavu vooluta jäänud enam kui 26 000 majapidamist.

„Äike on tormituulte järel elektrivõrgule vaenlane number kaks. Möödunud aastal oli ligi 15% kõigist elektririketest just pikse poolt tekitatud," ütles Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Jaanus Tiisvend. 2011.aastal põhjustas äike kokku 2150 riket, millest enam kui pooled toimusid juulikuus. Kõige rohkem tekitas äike elektrikatkestusi Pärnu, Rapla, Harju, Viljandi ja Lääne-Viru maakonnas. 2010.aastal tõi äike kaasa koguni 4130 riket.

„Äikesest on kõige haavatavamad tavalised paljasjuhtmelised õhuliinid. Mida rohkem viime võrku uuendades liine maakaablisse, seda piksekindlamaks muutub ka võrk," selgitas Tiisvend. Tema sõnul paigaldab Elektrilevi võrku ülepingeid piiravaid seadmeid, mis vähendavad küll võrgus tekkivaid rikkeid, kuid äikesekahjusid kliendi kodus ära ei hoia. Äikese puhul on tegu väga võimsa elektriväljaga, mis tekitab liigpinget elektriliinides isegi siis, kui välk ei taba otseselt liini.

„Et juuli ja august on aasta äikeserohkeimad kuud, tuletame inimestele meelde, et piksekahjude eest tuleb kaitsta elektroonikaseadmeid," lisas Tiisvend. Äikesest tingitud kahjusid ei korva seadmete tootjad, samuti tähendab pikne võrguettevõtja jaoks vääramatut jõudu, mis ei allu meie kontrollile. Seetõttu tuleb seadmetele äikesest tekkivad kahjud kanda seadme kasutajal.

Liigpingeimpulssidele kõige tundlikumad on sageli telerite, digibokside või arvutite toiteplokid. Äikese ajal või pikemaks ajaks kodust lahkudes tasub tundlikud elektroonikaseadmed vooluvõrgust välja tõmmata. Hinnaliste koduseadmete omanikud võiksid kasutada kahjude ennetamiseks liigpingepiirikuid või vastava piirikuga varustatud pistikupesi, mida saab osta elektroonikakauplustest. Hoolitseda tuleb selle eest, et maja vooluvõrk oleks nõuetekohaselt maandatud ja maksimaalselt äikese eest kaitstud. Lisainfot elektriseadmete kahjude ennetamiseks saab meie veebilehelt.

Äikesega kaasnevad tuulepuhangud võivad murda elektriliinidele puid ja oksi. Elektrilevi tuletab meelde, et katkenud liinidele ei tohi läheneda, kuna juhtmed ja nende ümber olev maapind võivad olla pinge all ja põhjustada eluohtliku elektrilöögi. Katkenud liinidest või liinidele vajunud puudest palume võimalikult kiiresti teatada Elektrilevi rikketelefonile 1343.


Elektrilevi (endise nimega Eesti Energia Jaotusvõrk) on võrguettevõtja, kes toob elektri kohale kodudesse ja ettevõtetesse ning hooldab ja uuendab elektrivõrku. Ettevõte haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2011. aastal investeeris Elektrilevi võrku 73 miljonit eurot, sel aastal on kavandatud investeeringumahuks 97 miljonit eurot. Elektrivõrgu parandamisse on ettevõte igal aastal suunanud kogu ärikasumi.

Kaarel Kutti
Kommunikatsioonispetsialist
Elektrilevi OÜ
Tel: 55 54 1989