Uudised

Elektrilevi ehitas poole aastaga 664 kilomeetrit elektrivõrku

11.08.2015
Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi investeeris esimesel poolaastal kokku 39,1 miljonit eurot, mille eest ehitati 664 kilomeetrit ilmastikukindlaid elektriliine ja 106 kaasaegset alajaama ning paigaldati 77400 kaugloetavat arvestit.

Investeeringutest ligi poole ehk 17,9 miljonit eurot moodustas elektrivõrgu uuendamine ja töökindluse tagamine, 12 miljoni euro eest paigaldati kaugloetavaid arvesteid ning 9,2 miljonit eurot suunati elektrivõrguga liitumiste ja klientide tellimustööde ehitamisse.

„Põhjalike analüüsimudelitega leiame kõige kriitilisemad, enim kliente ja ühiskondlikku kogukahju mõjutavad liinilõigud,“ selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Tarmo Mere kuidas tagatakse, et iga võrku investeeritud euro mõju oleks maksimaalne. „Nii kindlustame klientidele vastuvõetava varustuskindluse ka olukorras, kus 58% elektrivõrgust asub hajaasustuses, kuid selle kaudu tarbitakse 4% kogu võrku läbivast elektrienergiast.“

Rikete arv kasvas esimesel poolaastal 10600 võrgurikkeni ja keskmine elektrikatkestuse pikkus oli 69 minutit. Tavapärasest suurem rikete arv oli tingitud jaanuaris ja aprillis elektrivõrke räsinud tuulisest ilmast aga ka juuni alguse tormi tõttu. Elektrivõrgu hooldamiseks ja ehitamiseks vajalike plaaniliste elektrikatkestuste keskmine kestus, 35 minutit, oli eelmise aasta tasemel.

„1980-90ndatel aastatel tekkinud investeeringute paus seab meile täna suuri väljakutseid. Peame olema nutikad uute lahenduste leidmises ja pingutama, et rikete arv jätkaks vähenemist,“ selgitas Mere. Viimase viie aastaga on rikete arv Elektrilevi võrgus langenud rohkem kui 40 protsenti.

Käesoleva aasta esimesse poolde jäi oluline teetähis, kui üle poole näitudest edastati Elektrilevile kauglugemise teel. Kokku on kauglugemisele üle viidud 324 052 arvestit ehk 51,8% kõikidest võrguettevõtte teenindusala majapidamistest ja ettevõtetest. Kõige rohkem on kauglugemisele üle viidud arvesteid Põlva-, Hiiu-, Rapla-, Harju-, Võru- ja Lääne-Virumaal.

Peamiselt esimesse poolaastasse jäid ka klienditeeninduse ettevalmistused esinduste avamiseks, kus kliendid saavad sõlmida võrgu- ja liitumislepinguid ning lahendused teistele elektrivõrguga seotud teemadele. Elektrilevi vastavatud esindused asuvad neljas suuremas linnas: Tallinnas (Kadaka tee 63), Tartus (Ilmatsalu tee 5), Pärnus (Energia tänav 4) ja Jõhvis (Sompa tänav 36). Täpsem info »

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 56 93 8148