Uudised

Elektrilevi tegi suurettevõtete maineuuringus hüppelise tõusu

16.12.2020

Kantar Emori poolt iga-aastaselt läbi viidav Eesti suurettevõtete maineuuring pakkus Elektrilevile erakordselt meeldiva tulemuse. Ettevõtete pingereas tõusime kõrgemale kui kunagi varem, mulluselt 40. positsioonilt koguni 25. kohale.

Eesti suurima võrguettevõtte varasemad kohad sarnases maineuuringus on olnud 39. (2017), 29. (2018) ja 40. (2019).

Ettevõtte maineindeks koosneb tugevusindeksi ja suhtumisindeksi summast, mida antud uuringu kontekstis vaadeldakse mitmetes erinevates sotsiaal-demograafilistes segmentides.

Näiteks erinevates vanusegruppides, kus Elektrilevi positsioon vanuse tõustes aina paraneb:

 • 50-74: 11. Elektrilevi
 • 35-49: 33. Elektrilevi
 • 15-34: 44. Elektrilevi
 • Numbritest võiks teha järelduse, et eakamad inimesed Elektrilevi tegemisi pigem teavad ja hindavad. Neil on elektrivarustuskindlusega seoses ajalooline mälu. Teadmine, et võrreldes minevikuga on tänasel päeval elektrivarustuse tagamine selgelt paremal järjel. Nooremal põlvkonnal sarnane ajalooline mälu puudub ja nende usalduse võitmiseks tuleb võrguettevõttel olulisel määral vaeva näha. Aga, pole küsimust… oleme väljakutseteks valmis!

  Ühtlasi selgus uuringust, et ühe sotsiaal-demograafilise segmendi jaoks on Elektrilevi kõige mainekam suurettevõtte Eestis.

 • Vanusegrupp: 50-74
 • Haridus: kuni keskharidus
 • Sissetulek: üle 1000 euro kuus
 • Piirkond: Tallinn
 • Elektrilevi järel on selles segmendis teisel kohal toidu- ja esmatarbekaupade kett Selver.