Uudised

Arengukava

18.01.2024

Äsja täitus elektrivõrkude arengu algusest Eestis 100 aastat.

Mõeldes tulevikule näeme ambitsioone rohepöördeks, mille raames prognoositakse aastateks 2030, 2040 ja 2050 elektrienergia tarbimise olulist kasvu, asendades teisi energiaallikaid just taastuvatest allikatest toodetud elektrienergiaga.


Algava avaliku konsultatsiooni raames soovime saada tagasisidet ja sisendit võimalike valikute osas, mis kajastatakse lõplikus arengukava versioonis. Teie tagasiside põhiselt koostame lõpliku versiooni, kus toome välja valitud investeeringute strateegia ning selle mõjud arengukava perioodiks.

Elektrilevi arengukava aastani 2035 leiad meie kodulehelt.

Sinu tagasiside on meile oluline!