Uudised

1. märtsist pikeneb Elektrilevi kliendile soodsama ööhinna kasutamise aeg ja lisanduvad uued võrgupaketid

18.02.2022

Võrguteenuse leping ja elektrileping on kaks erinevat asja. Võrgulepingut on vaja selleks, et saaksime igapäevaselt elektrit tarbida. Siin ongi oluline roll Elektrilevil, kes varustab tarbimiskohti elektriga ja vastutab rikete lahendamise eest.

Elektrilepingu sõlmimisel saab klient valida endale sobiva elektrimüüja ning enda jaoks sobivaima paketi ja hinnastamise viisi. Näiteks saab elektrilepingu sõlmimisel valida, kas eelistatakse börsihinda või kindlaks perioodiks fikseeritud hinda.

Märtsi algusest lisanduvad Elektrilevi võrgupakettide valikusse uued nelja-tariifsed paketid, mis võimaldavad suuremat paindlikkust. Uute pakettidega on klientidele loodud rohkem võimalusi nihutada elektritarbimine soodsama hinnaga perioodidele. See annab võimaluse elektrikulu teadlikumalt juhtida ja võrguteenuse arvet vähendada.

Uut paketti valides tasub esmalt mõelda, mis aegadel ja kui palju tavaliselt elektrit tarbitakse. Vastavalt oma tarbimisharjumustele tasub valida ka sobiv võrgupakett. Elektrilevi iseteeninduses saab iga klient ka vaadata, milline pakett oleks kõige odavam lähtudes kliendi varasemast tarbimisest. Selle põhjal soovitab Elektrilevi soodsaima paketi, aga loomulikult võib klient teha parima valiku enda eelistuse järgi.

Kõige suurem muudatus puudutab öist edastustasu. Kliendi jaoks on kahtlemata positiivne see, et öise ehk soodsama edastustasu kasutusaeg pikeneb tööpäevadel ühe tunni võrra ja hakkab kehtima aastaringselt kella 22.00-st kuni 7.00-ni. Lisaks hakkab soodsam edastamistasu edaspidi kehtima ka riiklikel pühadel ööpäevaringselt.

Senise põhitariifse paketi „Võrk 3" kasutamine lõpetatakse ning kõik senised paketi kasutajad viiakse üle paketti „Võrk 4", mis sisaldab kuutasu ning päeva- ja ööhinnaga edastustasu.

Valikusse lisandub uus pakett „Võrk 5", milles kasutatakse nelja erinevat kilovatt-tund hinda, mis lähtuvad tarbimiskoormusest võrgus. Kui tarbimine võrgus on madal, siis on kWh hind soodne (nt öösel, suvel, nädalavahetustel). Kui tarbimine võrgus on suur (nt talveperioodi tööpäevade hommikustel ja õhtustel tundidel ja puhkepäevade õhtustel tundidel), siis on kWh hind kõrgem.

Uus pakett Võrk 5 sobib kasutamiseks keskmisele või keskmisest mõnevõrra suurema tarbimisega klientidele (nt korteris 1500-3000 kWh aastas; eramus 25A peakaitsme korral 3500 kuni 11 000 kWh aastas), kellel enamus tarbimisest toimub madalama võrgukoormuse ajal või kellel on läbi tarbimise juhtimise võimalik oma elektri kasutamist viia madalama koormusega perioodile. Pakett sisaldab kuutasu.

“Paketimuudatuste eesmärk on pakkuda klientidele paindlikumaid, personaalsemaid ja soodsamaid lahendusi, mis lähtuksid just nende tarbimisharjumistest. Soovime kutsuda kliente üles elektrit targalt tarbima. Antud muutustest saab suurimat kasu eelkõige klient, kes suudab oma tarbimise ajastada perioodile, mil tarbimine võrgus on kõige madalam,” põhjendas Elektrilevi võrguteenuste tootejuht Tõnu Roosve.

Muudatus võrgupaketis ei too kaasa muudatust elektrilepingus. Elektrilepingu muutuste osas palume pöörduda elektrimüüja poole. Elektrimüüjatega saab tutvuda Elektriturg - Elektrilevi

Riigi poolt veel märtsikuus toimiv 50% võrgutasude hüvitamine toimub ka uutelt võrgutasudelt.

Kõige lihtsam on valitud võrgulepingu sobivuses kinnitust saada, lepingut sõlmida, lõpetada ja hinnapaketti muuta Võrgulepingud ja -paketid - Elektrilevi

Täpsem info Elektrilevi Võrguleping - Elektrilevi

Uue hinnakirjaga saab tutvuda Elektrilevi